เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
VOA Burmese ไอคอน

VOA Burmese

แอพကိုကိုဤအျမန္ပိုင္း၏ဤဤဤဤဤဤဤဤဤဤဤဤဤဤဤဤ

เวอร์ชันก่อนหน้า
 • V5.7.1.1

  45.9 MB XAPK APKs

  VOA Burmese

  2022-12-27

  2Variants
 • V5.7.1.1

  76.9 MB APK

  VOA Burmese

  2022-12-27

  VOA Burmese 5.7.1.1 (2070000051)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-12-27

  อัปโหลดโดย: Ajit Verma

  ต้องใช้ Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 5.7.1.1(2070000051) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 33bebf11d769a2d524933620331158740e369cb1

  ขนาดไฟล์: 76.9 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V5.6.2.3

  45.8 MB XAPK APKs

  VOA Burmese

  2022-09-16

  2Variants
 • V5.6.2.3

  95.3 MB APK

  VOA Burmese

  2022-09-14

  VOA Burmese 5.6.2.3 (2070000040)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-14

  อัปโหลดโดย: ايسر البياتي

  ต้องใช้ Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 5.6.2.3(2070000040) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 5e28291ff3019640b02737879403f4eeb5e18964

  ขนาดไฟล์: 95.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V5.6.0.8

  46.1 MB XAPK APKs

  VOA Burmese

  2022-07-09

  4Variants
 • V5.4.1.5

  89.3 MB APK

  VOA Burmese

  2021-10-28

  VOA Burmese 5.4.1.5 (1050401005)

  อัปเดตเมื่อ: 2021-10-28

  อัปโหลดโดย: Okamoto Kindo

  ต้องใช้ Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 5.4.1.5(1050401005) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: ba7ad0b6d9cad9c1fe9e97db1146658354c05fa9

  ขนาดไฟล์: 89.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V5.4.1.2

  50.9 MB APK

  VOA Burmese

  2021-10-26

  VOA Burmese 5.4.1.2 (1050401002)

  อัปเดตเมื่อ: 2021-10-26

  อัปโหลดโดย: Walid Assili

  ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 5.4.1.2(1050401002) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 6cb35ec3440d083a6eda3e6080861b4d04f62cc5

  ขนาดไฟล์: 50.9 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V4.5.2

  43.0 MB APK

  VOA Burmese

  2021-06-05

  VOA Burmese 4.5.2 (405251)

  อัปเดตเมื่อ: 2021-06-05

  อัปโหลดโดย: Walid Assili

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 4.5.2(405251) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 6ce84dd6d12424f53b795413111a73fc3f547df5

  ขนาดไฟล์: 43.0 MB

  ดาวน์โหลด

 • V4.5.1

  43.1 MB APK

  VOA Burmese

  2021-04-08

  VOA Burmese 4.5.1 (405151)

  อัปเดตเมื่อ: 2021-04-08

  อัปโหลดโดย: Okamoto Kindo

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 4.5.1(405151) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 9fa34e184edd6e05cf4e0e81ce9bdbd2a5a1bcfd

  ขนาดไฟล์: 43.1 MB

  ดาวน์โหลด

 • V4.4.8

  43.1 MB APK

  VOA Burmese

  2020-10-20

  VOA Burmese 4.4.8 (404851)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-10-20

  อัปโหลดโดย: Ajit Verma

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 4.4.8(404851) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 55a8e665c063ce14b588e882ea0ca2545c3578e5

  ขนาดไฟล์: 43.1 MB

  ดาวน์โหลด

 • V4.4.6

  42.9 MB APK

  VOA Burmese

  2020-06-12

  VOA Burmese 4.4.6 (404651)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-06-12

  อัปโหลดโดย: Walid Assili

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 4.4.6(404651) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: c9555f03f550eca6fdcdbf2c09a4d1831097daf1

  ขนาดไฟล์: 42.9 MB

  ดาวน์โหลด

 • V4.4.5

  42.8 MB APK

  VOA Burmese

  2020-04-06

  VOA Burmese 4.4.5 (404551)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-04-06

  อัปโหลดโดย: Okamoto Kindo

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 4.4.5(404551) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: fae82bbca363a5f635b392dd58ca23ac212165d3

  ขนาดไฟล์: 42.8 MB

  ดาวน์โหลด

 • V4.4.4

  42.3 MB APK

  VOA Burmese

  2020-01-27

  VOA Burmese 4.4.4 (404451)

  อัปเดตเมื่อ: 2020-01-27

  อัปโหลดโดย: Walid Assili

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 4.4.4(404451) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 0b0783dba71db6bc9782dd82f1470a207bb6bc16

  ขนาดไฟล์: 42.3 MB

  ดาวน์โหลด

 • V4.4.1

  60.8 MB APK

  VOA Burmese

  2019-10-31

  VOA Burmese 4.4.1 (404151)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-10-31

  อัปโหลดโดย: Okamoto Kindo

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 4.4.1(404151) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: f8431c56574b55b98f3f43ff9d931c2fa6f88cfb

  ขนาดไฟล์: 60.8 MB

  ดาวน์โหลด

 • V4.3.9

  60.1 MB APK

  VOA Burmese

  2019-10-03

  2Variants
 • V4.3.7

  60.1 MB APK

  VOA Burmese

  2019-09-08

  VOA Burmese 4.3.7 (403751)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-09-08

  อัปโหลดโดย: Ajit Verma

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 4.3.7(403751) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: 1dd2f17822cdcfeb93ebfc8ff86c3cc4f1bed6bc

  ขนาดไฟล์: 60.1 MB

  ดาวน์โหลด

 • V4.3.6

  58.0 MB APK

  VOA Burmese

  2019-08-16

  VOA Burmese 4.3.6 (403651)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-08-16

  อัปโหลดโดย: Ajit Verma

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 4.3.6(403651) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  ฆ่าไฟล์1: fb8ade4b961899f1aead4da070704768d52d2027

  ขนาดไฟล์: 58.0 MB

  ดาวน์โหลด

 • V4.3.3

  47.5 MB APK

  VOA Burmese

  2019-07-17

  VOA Burmese 4.3.3 (403351)

  อัปเดตเมื่อ: 2019-07-17

  อัปโหลดโดย: Walid Assili

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: ac847c7538282814914c420cb6ae672abe714bbe VOA Burmese 4.3.3(403351) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a, x86

  ฆ่าไฟล์1: b975aa1455e4c349f80d10e5de6db71044640e59

  ขนาดไฟล์: 47.5 MB

  ดาวน์โหลด

กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก