เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
ตกลง ฉันยินยอม เรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ ThaID

ภาษาไทย

Thai Digital ID

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID โดยอัตลักษณ์ของบุคคล เพื่อให้ได้เอกลักษณ์ ในโลกแห่งดิจิทัล สาหรับคนไทย เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ สามารถยืนยันตัวตน ทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังลดความเสี่ยง ในการใช้เอกสารปลอมในกระบวนการยืนยันตัวตน ต่อไปสามารถอาจนาไปใช้กับหน่วยงานเอกชนด้วย “ เพื่อคนไทย ก้าวต่อไป ด้วย ThaiD "

ในช่วงที่เปิดให้บริการในระยะแรก ได้เปิดตัว บัตรประจาประชาชนดิจิทัล ต่อมาด้วยการให้บริการทางทะเบียนราษฎรเบื้องต้น เช่น การตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน การคัดรับรองรายการทะเบียน การย้ายปลายทาง และการขอเลขที่บ้าน ย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านแห่งใหม่ เป็นต้น

ปัจจุบันสามารถใช้ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร การใช้ภาพเล็กทรอนิกส์ของบัตรประจาตัวประชาชนที่เปิดผ่านแอปพลิเคชั่น ThaiD และระบบการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งยืนยันตัวตนในการเข้าไปยื่นใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งรวมทั้ง การเปิดตัวทะเบียนบ้านดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ใช้งานที่มีความสนใจเอกสารทางดิจิทัล เพื่อนาไปใช้งานตามความประสงค์ ทาให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นปัจจุบัน

มีอะไรใหม่ใน 2.5.4 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Oct 9, 2023

- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต ThaID 2.5.4

อัปโหลดโดย

Sohaib Faide

ต้องใช้ Android

Android 7.0+

Available on

ดาวน์โหลด ThaID ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม

ThaID บทความ

ThaID ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
ภาษา
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
สมัครสมาชิกสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครเป็นสมาชิก APKPure
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา