เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
Tawaco Water Leakage Detection ไอคอน

Tawaco Water Leakage Detection

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

การฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เพื่อตรวจหารอยรั่วบนเครือข่ายน้ำประปา