เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
ง่ายๆ เกม Shock Maze เวอร์ชัน
Shock Maze ไอคอน

Shock Maze

O!TOUCH

ปล่อยให้เขาหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตโดยผนังไฟฟ้าไปยังเป้าหมาย