เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา

เกี่ยวกับ PEA Smart Plus

ภาษาไทย

ตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้า และสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารได้

PEA Smart Plus มีฟังก์ชันการทำงานหลัก ๆ ดังนี้
1.ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
2.ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า
3.สร้าง QRCode และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้าได้
4.ผู้ใช้งาน Application สามารถแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้
5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กฟภ.
6.ปฏิทินกิจกรรมของ กฟภ.
7.ผู้ใช้งานสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนได้
8.สามารถส่งข้อมูลข้อขัดข้องให้กับ PEA Call Center
9.สามารถติดต่อ กฟภ. ผ่านทาง e-mail, PEA Website, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram
10.สามารถสมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ กฟภ. เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย, แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
11. สามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารได้

มีอะไรใหม่ใน 3.2.11 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Feb 8, 2023

Fix Bug
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต PEA Smart Plus 3.2.11

อัปเดตเมื่อ

Feb 7, 2023

อัปโหลดโดย

Củ Tỏi

ต้องใช้ Android

Android 6.0+

Available on

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา