เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา

เกี่ยวกับ MIRIAM

ภาษาไทย

ไปในการผจญภัยเข้าไปในความฝันที่แปลกเรียมหา 3 หลายตอนจบ

In Miriam you will go on an adventure inside a girl's strange dreams.
Stages of black and white, light and silhouette are waiting to be challenged by you.

Are you ready to solve the puzzles and escape from the endless lucid dreams?

FEATURES
• Brilliant combination of Arcade, Adventure, and Puzzle
• Realistic and fluid physics-based gameplay
• Stay in the dark, avoid light and obstacles
• Solve the puzzles, find the key to escape from a room
• Creatively designed 24 stages
• Survive through obstacle elements such as liquids, stones, boxes, and balls
• The art-like, elaborate 3D animations created using Unity engine
• Intuitive one-touch controls - arrow keys and jump key are all you need
• Surreal and immersive audio-visual gaming experience
• Imaginative and innovative level design

Miriam is one of the best arcade games/adventure games available on mobile.
Download and play this one-of-a-kind indie game right now.

We welcome you to Miriam's world of dream, destiny, horror, darkness and sometimes, evil in one's inside.

มีอะไรใหม่ใน 2.2 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Jan 9, 2020

1-6 bug fix
4-6 bug fix
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล เกม เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต MIRIAM 2.2

อัปเดตเมื่อ

Dec 26, 2019

อัปโหลดโดย

Ayyue Mutia Sari

ต้องใช้ Android

Android 4.3+

แสดงเพิ่มเติม

MIRIAM บทความ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
ภาษา