เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา

เกี่ยวกับ Hi Dictionary

ภาษาไทย

แอพพจนานุกรมการเรียนรู้ที่ผู้ใช้ชื่นชอบซึ่งแปลภาษาใดก็ได้เป็นภาษาไทย!

Hi Dictionary เป็นพจนานุกรม & นักแปล & แอปเรียนภาษาอังกฤษ ฟรีที่รองรับการอ้างอิงแบบย้อนกลับ ออฟไลน์ สำหรับ 108 ภาษา รวมถึง สองภาษา ข้อมูลอ้างอิงสำหรับพจนานุกรมและนักแปลภาษาฮินดีภาษาอังกฤษและนักแปล/अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश พจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส/Dictionnaire francais anglais ตัวแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาสวาฮิลี/Kamusi ya Kiswahili ya Kiingereza ตัวแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮินดี การแปลภาษาฮินดีเป็นภาษาทมิฬ การแปลภาษาอาหรับเป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ

Hi Dictionary ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า "Hi Translate - Language Translator" กำลังกลายเป็นแอปพจนานุกรมที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้สำหรับการแปลภาษาที่แม่นยำแบบออฟไลน์ ความหมายและการอ้างอิงคำ และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติหลัก
★ตัวเลือกผู้ใช้ 10 ล้านคน
★การอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับ 108 ภาษา
★การค้นหาและการแปลแบบออฟไลน์
★ตรวจสอบการพิสูจน์อักษรและไวยากรณ์ทันที
★การแปลข้อความและการแปลกล้อง

Hi Dictionary ทรงพลัง มากกว่าที่คุณคิด! Hi Dictionary ใช้ได้กับเกือบทุก ทุกแอปพลิเคชัน เพียงคลิกเดียว คุณก็จะได้รับการแปลข้อความและการแปลรูปภาพในครั้งเดียว มาทำความรู้จักเพื่อนต่างชาติกันเถอะ!

พจนานุกรมที่ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่:
✦พจนานุกรม / นักแปลภาษาฮินดีภาษาอังกฤษ - हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश;
✦ พจนานุกรมภาษาฮินดีทมิฬ / นักแปล- இந்தி தமிழ் அகராதி;
✦พจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส / นักแปล - Dictionnaire français anglais;
✦ English Bangla Dictionary-"ইংরেজি বাংলা অভিধান;
✦ English to Marathi translation-इंग्रजी ते मराठी भाषांतर;
✦ภาษาฮินดีเป็นภาษาอูรดูแปล-ہندیسے اردو ترجمہ;
✦แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาสวาฮิลี -Tafsiri ya Kiingereza hadi Kiswahili;
✦ การแปลภาษาอาหรับเป็นภาษาอังกฤษ - "ترجمة من العربية إلى الإنجليزية ;
✦กูพจนานุกรมภาษาอังกฤษ - "తెలుగు ఆంగ్ల నిఘంటువు ฯลฯ

ฟังก์ชันเพิ่มเติม
👍 พจนานุกรมออฟไลน์และการแปลข้อความ
โหมดออฟไลน์ของเรารองรับ 108 ภาษา ช่วยให้คุณค้นหาคำและแปลวลีได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
👍 ค้นหาด่วนโดยไม่ต้องเปิดแอพ
คลิกลูกบอลลอยน้ำและแปลภาษาใดๆ ในแอปได้อย่างง่ายดาย ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาและการเรียนรู้ภาษา
👍 ล็อคหน้าจอคำ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีให้สำหรับผู้ใช้ทุกภาษา ตั้งค่าหน้าจอล็อกคำในอุปกรณ์ของคุณและเพิ่มคำศัพท์ทุกวัน
👍 พิสูจน์อักษรทันที
แปลประโยคและแก้ไขไวยากรณ์ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องกังวลกับการทำผิดพลาดอีกต่อไป
👍 การแปลกล้อง AI
แปลข้อความใดๆ ได้ทันทีโดยการถ่ายภาพหรือสแกนรูปภาพ รองรับ 18 ภาษา

💪มั่นใจทุกที่ทุกเวลากับคู่แปลของคุณ Hi Dictionary!

รองรับการแปลระหว่างภาษาต่อไปนี้: แอลเบเนีย อาหรับ อัมฮาริก อาเซอร์ไบจัน ไอริช เอสโตเนีย โอริยา บาสก์ เบลารุส บัลแกเรีย ไอซ์แลนด์ โปแลนด์ บอสเนีย เปอร์เซีย โบเออร์ (แอฟริกา) ตาตาร์ เดนมาร์ก เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส , ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, Frisian, เขมร, จอร์เจีย, คุชราต, คาซัค, เฮติครีโออาหรับ, เกาหลี, เฮาซา, ดัตช์, คีร์กีซ, กาลิเซีย, คาตาลัน, เช็ก, กันนาดา, คอร์ซิกา, โครเอเชีย, เคิร์ด, ละติน, ลัตเวียภาษา, ลาว, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, รวันดา, โรมาเนีย, มาลากาซี, มอลตา, มาราธี, มาลายาลัม, มาเลย์, มาซิโดเนีย, เมารี, มองโกเลีย, เบงกาลี, พม่า, ม้ง, แอฟริกา, ซูลู, เนปาล, นอร์เวย์, ปัญจาบ, โปรตุเกส, Pashto, Chichewa, ญี่ปุ่น, สวีเดน, ซามัว, เซอร์เบีย, เซโซโท, สิงหล, เอสเปรันโต, สโลวัก, สโลวีเนีย, สวาฮีลี, สก็อตเกลิค, เซบูอาโน, โซมาเลีย, ทาจิกิสถาน, เตลูกู, ทมิฬ, ไทย, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, เวลส์, อุยกูร์, อูรดู, ยูเครน, อุซเบก, สเปน, ฮิบรู, กรีก, ฮาวาย , สินธี, ฮังการี, โชนา, อาร์เมเนีย, อิกโบ, อิตาลี, ยิดดิช, ฮินดี, ซุนด์ อานีส, ชาวอินโดนีเซีย, ชวา, อังกฤษ, โยรูบา, เวียดนาม, จีน (ดั้งเดิม), จีน (ตัวย่อ)

แอปพลิเคชันของเราอาจใช้ อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันบริการการเข้าถึง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ดึงข้อความจากแอปพลิเคชันใดๆ และจัดเตรียมการแปลข้อความสำหรับภาษาแม่ของตน แอปพลิเคชันไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณ

มีอะไรใหม่ใน 2.0.3 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Apr 24, 2023

—Add Pro user subscription function

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Hi Dictionary 2.0.3

อัปโหลดโดย

Translasion team

ต้องใช้ Android

Android 5.0+

Available on

ดาวน์โหลด Hi Dictionary ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม

Hi Dictionary บทความ

Hi Dictionary ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
ภาษา
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา