เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
Google ไอคอน

Google

วิธีค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกที่ทุกเวลา

เวอร์ชันก่อนหน้า
 • V13.38.11.26.arm64 184.9 MB XAPK APKs

  Google

  2022-10-01

  3Variants
 • V13.38.11.26.arm64 152.4 MB APK

  Google

  2022-09-29

  2Variants
 • V13.38.11.26.arm 159.2 MB XAPK APKs

  Google

  2022-10-01

  Google 13.38.11.26.arm (301211863)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-10-01

  อัปโหลดโดย: Baramee Hanpattanakitphanich

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.38.11.26.arm(301211863) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  ฆ่าไฟล์1: e6d5ef3455c514b43ef672c828804a29188c4bc1

  ขนาดไฟล์: 159.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.37.15.26.arm64 184.5 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-29

  Google 13.37.15.26.arm64 (301211147)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-29

  อัปโหลดโดย: Johnson Ezekiel

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.37.15.26.arm64(301211147) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xxxhdpi

  ฆ่าไฟล์1: f1ca1dae7a2c1030f8fb973872772dfda997e44c

  ขนาดไฟล์: 184.5 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.37.14.26.x86 189.4 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-28

  Google 13.37.14.26.x86 (301211118)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-28

  อัปโหลดโดย: Google LLC

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.37.14.26.x86(301211118) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: x86

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  ฆ่าไฟล์1: e54b9a05cd9f21df97687bf0c3835daba0748d0b

  ขนาดไฟล์: 189.4 MB

  ดาวน์โหลด

 • V13.37.13.26.arm64 183.9 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-29

  Google 13.37.13.26.arm64 (301211087)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-29

  อัปโหลดโดย: Baramee Hanpattanakitphanich

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.37.13.26.arm64(301211087) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  ฆ่าไฟล์1: 5e13f95bfbd7f1161311e6867703c2aeb6ca229c

  ขนาดไฟล์: 183.9 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.37.10.26.arm64 183.9 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-24

  3Variants
 • V13.37.10.26.arm64 151.4 MB APK

  Google

  2022-09-24

  Google 13.37.10.26.arm64 (301210997)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-24

  อัปโหลดโดย: Johnson Ezekiel

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.37.10.26.arm64(301210997) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  ฆ่าไฟล์1: 952edee437f3cbe5d1dfdaa50d05f4c82d72236e

  ขนาดไฟล์: 151.4 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.37.10.26.arm 158.2 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-29

  Google 13.37.10.26.arm (301210993)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-29

  อัปโหลดโดย: Aya Eoeo

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.37.10.26.arm(301210993) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  ฆ่าไฟล์1: e7ffb247ebce971a54f9720f8552830e7e705c54

  ขนาดไฟล์: 158.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.37.10.26.arm 146.2 MB APK

  Google

  2022-09-24

  2Variants
 • V13.36.15.26.arm64 183.6 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-22

  Google 13.36.15.26.arm64 (301210337)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-22

  อัปโหลดโดย: Johnson Ezekiel

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.36.15.26.arm64(301210337) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  ฆ่าไฟล์1: 5e760e63bd50e586bebbb17e9308ed59206d7354

  ขนาดไฟล์: 183.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.36.15.26.arm 146.1 MB APK

  Google

  2022-09-22

  Google 13.36.15.26.arm (301210333)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-22

  อัปโหลดโดย: Johnson Ezekiel

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.36.15.26.arm(301210333) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: ae39f48c5fc03ef06134a79291486a6feed90205

  ขนาดไฟล์: 146.1 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.36.12.26.arm64 151.2 MB APK

  Google

  2022-09-21

  Google 13.36.12.26.arm64 (301210247)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-21

  อัปโหลดโดย: Mishka Mamasaxlisi

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.36.12.26.arm64(301210247) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  ฆ่าไฟล์1: 284edca8dea034d6eddad3e4839b0d3f06c99a95

  ขนาดไฟล์: 151.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.36.11.26.arm64 182.8 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-20

  3Variants
 • V13.36.11.26.arm64 151.2 MB APK

  Google

  2022-09-16

  2Variants
 • V13.36.11.26.arm 158.0 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-20

  Google 13.36.11.26.arm (301210213)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-20

  อัปโหลดโดย: Baramee Hanpattanakitphanich

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.36.11.26.arm(301210213) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  ฆ่าไฟล์1: 5f308bb56aa29e4333a1f38cff499f2b97cc425d

  ขนาดไฟล์: 158.0 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.36.10.26.arm64 151.2 MB APK

  Google

  2022-09-15

  Google 13.36.10.26.arm64 (301210187)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-15

  อัปโหลดโดย: Google LLC

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.36.10.26.arm64(301210187) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  ฆ่าไฟล์1: 2f4fdae5107064e60c0047c7f756c1e53fef3739

  ขนาดไฟล์: 151.2 MB

  ดาวน์โหลด

 • V13.36.9.26.arm64 151.2 MB APK

  Google

  2022-09-14

  2Variants
 • V13.35.19.26.arm64 183.3 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-19

  Google 13.35.19.26.arm64 (301209617)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-19

  อัปโหลดโดย: Baramee Hanpattanakitphanich

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.35.19.26.arm64(301209617) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  ฆ่าไฟล์1: 8b639929349b9f87638856e64c4fc6849ea0f990

  ขนาดไฟล์: 183.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.35.16.26.x86_64 186.6 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-14

  Google 13.35.16.26.x86_64 (301209529)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-14

  อัปโหลดโดย: Johnson Ezekiel

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.35.16.26.x86_64(301209529) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: x86_64

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.mdpi

  ฆ่าไฟล์1: d0e6b4090b127c548e3553a584c85e4ff0212858

  ขนาดไฟล์: 186.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.35.16.26.arm64 152.2 MB APK

  Google

  2022-09-14

  Google 13.35.16.26.arm64 (301209527)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-14

  อัปโหลดโดย: Google LLC

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.35.16.26.arm64(301209527) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  ฆ่าไฟล์1: b88f103b2f1d31dbc4fab7f0ab8246895bef1981

  ขนาดไฟล์: 152.2 MB

  ดาวน์โหลด

 • V13.35.12.26.arm64 184.2 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-14

  3Variants
 • V13.35.12.26.arm64 152.2 MB APK

  Google

  2022-09-12

  Google 13.35.12.26.arm64 (301209407)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-12

  อัปโหลดโดย: Mishka Mamasaxlisi

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.35.12.26.arm64(301209407) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  ฆ่าไฟล์1: c7c42b28f3e058b54d46ae8ff47e9e056b40f1cd

  ขนาดไฟล์: 152.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.35.12.26.arm 158.7 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-10

  Google 13.35.12.26.arm (301209403)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-10

  อัปโหลดโดย: Aya Eoeo

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.35.12.26.arm(301209403) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  ฆ่าไฟล์1: 2ec573af51079e349952bf36980e9a7dc647c23f

  ขนาดไฟล์: 158.7 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.34.17.26.arm64 184.2 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-09

  2Variants
 • V13.34.17.26.arm64 152.3 MB APK

  Google

  2022-09-09

  Google 13.34.17.26.arm64 (301208747)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-09

  อัปโหลดโดย: Mishka Mamasaxlisi

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.34.17.26.arm64(301208747) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  ฆ่าไฟล์1: 97548c75109b83c1bbef173e3fa7e720895cb888

  ขนาดไฟล์: 152.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.34.15.26.x86_64 186.6 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-06

  Google 13.34.15.26.x86_64 (301208689)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-06

  อัปโหลดโดย: Johnson Ezekiel

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.34.15.26.x86_64(301208689) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: x86_64

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.mdpi

  ฆ่าไฟล์1: 5cfba868822bb3c011ccc34546b4b24140621b1f

  ขนาดไฟล์: 186.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.34.15.26.arm64 183.3 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-07

  Google 13.34.15.26.arm64 (301208687)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-07

  อัปโหลดโดย: Mishka Mamasaxlisi

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.34.15.26.arm64(301208687) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  ฆ่าไฟล์1: 2b4a1f77cfe8c26bf77e5698f56d8ef570e92e51

  ขนาดไฟล์: 183.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.34.15.26.arm64 152.3 MB APK

  Google

  2022-09-06

  Google 13.34.15.26.arm64 (301208687)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-06

  อัปโหลดโดย: Google LLC

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.34.15.26.arm64(301208687) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  ฆ่าไฟล์1: 076c183ba21469232a7883e8f3d2642d53eb487a

  ขนาดไฟล์: 152.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.34.14.26.arm64 184.3 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-09

  Google 13.34.14.26.arm64 (301208657)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-09

  อัปโหลดโดย: Aya Eoeo

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.34.14.26.arm64(301208657) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  ฆ่าไฟล์1: 4bc685115a0316782731275bd5eb11a3546386b5

  ขนาดไฟล์: 184.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.34.14.26.arm64 152.4 MB APK

  Google

  2022-09-05

  Google 13.34.14.26.arm64 (301208657)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-05

  อัปโหลดโดย: Baramee Hanpattanakitphanich

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.34.14.26.arm64(301208657) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  ฆ่าไฟล์1: 810a67843f553e71d3d47dba157fd6880d70f833

  ขนาดไฟล์: 152.4 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.34.12.26.arm64 183.3 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-01

  3Variants
 • V13.34.12.26.arm 158.8 MB XAPK APKs

  Google

  2022-09-07

  Google 13.34.12.26.arm (301208593)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-07

  อัปโหลดโดย: Aya Eoeo

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.34.12.26.arm(301208593) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  Base APK: com.google.android.googlequicksearchbox.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  ฆ่าไฟล์1: ec02b11527a0e7c46b96410135ed13aa43b73ffd

  ขนาดไฟล์: 158.8 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.34.12.26.arm 147.2 MB APK

  Google

  2022-09-05

  Google 13.34.12.26.arm (301208593)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-05

  อัปโหลดโดย: Baramee Hanpattanakitphanich

  ต้องใช้ Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.34.12.26.arm(301208593) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 4a31773a10e1cc09b35a2b66c3ecc44664889945

  ขนาดไฟล์: 147.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.33.12.26.arm64 184.0 MB XAPK APKs

  Google

  2022-08-31

  3Variants
 • V13.33.12.26.arm64 152.2 MB APK

  Google

  2022-08-26

  2Variants
 • V13.20.11.23.arm64 190.2 MB APK

  Google

  2022-09-20

  Google 13.20.11.23.arm64 (301197107)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-20

  อัปโหลดโดย: Aya Eoeo

  ต้องใช้ Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.20.11.23.arm64(301197107) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: arm64-v8a

  ฆ่าไฟล์1: fd23a5df46d22bf4f68b6d3b4def3a0eed7cffd1

  ขนาดไฟล์: 190.2 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V13.20.11.23.arm 165.6 MB APK

  Google

  2022-09-20

  Google 13.20.11.23.arm (301197103)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-20

  อัปโหลดโดย: Aya Eoeo

  ต้องใช้ Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 13.20.11.23.arm(301197103) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 116589b6789940cb65c9fe9759b18cbb3a051fe8

  ขนาดไฟล์: 165.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V11.31.16.21.x86 108.6 MB APK

  Google

  2022-10-01

  Google 11.31.16.21.x86 (301110458)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-10-01

  อัปโหลดโดย: Aya Eoeo

  ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 11.31.16.21.x86(301110458) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: x86

  ฆ่าไฟล์1: f2e05756e358272527f26c66ff65068a7f3a07c9

  ขนาดไฟล์: 108.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V11.31.16.21.arm 103.5 MB APK

  Google

  2022-09-30

  Google 11.31.16.21.arm (301110453)

  อัปเดตเมื่อ: 2022-09-30

  อัปโหลดโดย: Mishka Mamasaxlisi

  ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  ลายเซ็น: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google 11.31.16.21.arm(301110453) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: e4b99bd400d0991e09bae9413409f999a50fbbd1

  ขนาดไฟล์: 103.5 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก