เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
พื้นที่คู่ - หลายบัญชี ไอคอน

พื้นที่คู่ - หลายบัญชี

DUALSPACE

เรียกใช้หลายบัญชีของแอปเดียวกันพร้อมกันสร้างช่องว่างคู่ขนาน

พื้นที่คู่ - หลายบัญชี รุ่นเก่า