เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
Direct ไอคอน

Direct

from Instagram

ข้อความเพื่อนของคุณด้วยภาพสนุกวิดีโอและบูมเมอแรง!

เวอร์ชันก่อนหน้า
 • V88.0.0.15.99

  45.7 MB APK

  Direct

  2022-08-11

  5Variants
 • V74.0.0.22.99

  38.7 MB APK

  Direct

  2018-12-14

  Direct 74.0.0.22.99 (134762290)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-12-14

  อัปโหลดโดย: Josiah Alexander

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 74.0.0.22.99(134762290) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 3d4e319a30c353a4f64d7a1ac099220b2f7a3a0e

  ขนาดไฟล์: 38.7 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V69.1.0.33.95

  36.5 MB APK

  Direct

  2018-11-02

  Direct 69.1.0.33.95 (129770285)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-11-02

  อัปโหลดโดย: Josiah Alexander

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 69.1.0.33.95(129770285) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 2a259af86ef545d3bd45c61f60daa10880cfc9d0

  ขนาดไฟล์: 36.5 MB

  ดาวน์โหลด

 • V67.0.0.25.100

  36.3 MB APK

  Direct

  2018-10-19

  Direct 67.0.0.25.100 (128080043)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-10-19

  อัปโหลดโดย: อทิสมานกาย ฉฬภิญโย

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 67.0.0.25.100(128080043) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 8f46eea0bf23a8e936d9ef8222821b7917b75a2d

  ขนาดไฟล์: 36.3 MB

  ดาวน์โหลด

 • V66.0.0.11.101

  36.2 MB APK

  Direct

  2018-10-10

  Direct 66.0.0.11.101 (127048781)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-10-10

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 66.0.0.11.101(127048781) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: a017e841e16b6c697c9ac669c9dbd68fa2ea5ab4

  ขนาดไฟล์: 36.2 MB

  ดาวน์โหลด

 • V65.0.0.12.86

  35.5 MB APK

  Direct

  2018-10-03

  Direct 65.0.0.12.86 (126223450)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-10-03

  อัปโหลดโดย: อทิสมานกาย ฉฬภิญโย

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 65.0.0.12.86(126223450) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 897d70bcc866fb891845201c2ce8a6f9e5741506

  ขนาดไฟล์: 35.5 MB

  ดาวน์โหลด

 • V64.0.0.14.96

  35.3 MB APK

  Direct

  2018-09-26

  Direct 64.0.0.14.96 (125398531)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-09-26

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 64.0.0.14.96(125398531) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: bbade089d9c932a16ba7e29601c92d8f236743fd

  ขนาดไฟล์: 35.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V63.0.0.17.94

  34.7 MB APK

  Direct

  2018-09-19

  Direct 63.0.0.17.94 (124584256)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-09-19

  อัปโหลดโดย: อทิสมานกาย ฉฬภิญโย

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 63.0.0.17.94(124584256) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 96a363f634faa7b3bba72365b591bc7d9c20f814

  ขนาดไฟล์: 34.7 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V62.0.0.19.93

  32.4 MB APK

  Direct

  2018-09-12

  Direct 62.0.0.19.93 (123790689)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-09-12

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 62.0.0.19.93(123790689) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 0816029f672d32c4b308b48166657633b22d05ec

  ขนาดไฟล์: 32.4 MB

  ดาวน์โหลด

 • V61.0.0.19.86

  32.6 MB APK

  Direct

  2018-09-06

  Direct 61.0.0.19.86 (123103705)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-09-06

  อัปโหลดโดย: Josiah Alexander

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 61.0.0.19.86(123103705) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: bd08e5732cb0e3a51d42e366e76005e587750fed

  ขนาดไฟล์: 32.6 MB

  ดาวน์โหลด

 • V60.1.0.17.79

  32.4 MB APK

  Direct

  2018-08-30

  Direct 60.1.0.17.79 (122338304)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-08-30

  อัปโหลดโดย: อทิสมานกาย ฉฬภิญโย

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 60.1.0.17.79(122338304) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 7836e94e903b6c6dba1948e14511d1dcd426f7fa

  ขนาดไฟล์: 32.4 MB

  ดาวน์โหลด

 • V60.0.0.16.79

  32.4 MB APK

  Direct

  2018-08-28

  Direct 60.0.0.16.79 (122206895)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-08-28

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 60.0.0.16.79(122206895) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 4a7fa14d287ef8b933877fd86ec738787233db66

  ขนาดไฟล์: 32.4 MB

  ดาวน์โหลด

 • V59.0.0.23.76

  32.4 MB APK

  Direct

  2018-08-21

  Direct 59.0.0.23.76 (121452387)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-08-21

  อัปโหลดโดย: Josiah Alexander

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 59.0.0.23.76(121452387) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 7ec9bf919b01fcaec44b414f8c963210f1e9ef8f

  ขนาดไฟล์: 32.4 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V58.0.0.12.73

  32.1 MB APK

  Direct

  2018-08-15

  Direct 58.0.0.12.73 (120662439)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-08-15

  อัปโหลดโดย: Josiah Alexander

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 58.0.0.12.73(120662439) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: f41f73c76efc113cff45ba97b9149b0efa4be9d2

  ขนาดไฟล์: 32.1 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V57.0.0.9.80

  31.9 MB APK

  Direct

  2018-08-08

  Direct 57.0.0.9.80 (119875244)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-08-08

  อัปโหลดโดย: Jean Paulo

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 57.0.0.9.80(119875244) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 88750f626b5ec231ebc238c88f34b49f7255f834

  ขนาดไฟล์: 31.9 MB

  ดาวน์โหลด

 • V56.0.0.14.78

  32.1 MB APK

  Direct

  2018-08-01

  Direct 56.0.0.14.78 (119169670)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-08-01

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 56.0.0.14.78(119169670) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: a1f55c4846706670cf0701f8aeae95c14e75e8b8

  ขนาดไฟล์: 32.1 MB

  ดาวน์โหลด

 • V55.0.0.12.79

  31.6 MB APK

  Direct

  2018-07-24

  Direct 55.0.0.12.79 (118342033)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-07-24

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 55.0.0.12.79(118342033) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: eaace8df4c35fbd87b8b8fcdf1d7120fe10a2350

  ขนาดไฟล์: 31.6 MB

  ดาวน์โหลด

 • V54.0.0.14.82

  30.7 MB APK

  Direct

  2018-07-17

  Direct 54.0.0.14.82 (117539628)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-07-17

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 54.0.0.14.82(117539628) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: d71178bb91af93ebfad80286d510d8e22779520d

  ขนาดไฟล์: 30.7 MB

  ดาวน์โหลด

 • V53.0.0.13.84

  30.6 MB APK

  Direct

  2018-07-11

  Direct 53.0.0.13.84 (116756874)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-07-11

  อัปโหลดโดย: Josiah Alexander

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 53.0.0.13.84(116756874) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: da6a77f1402ff1a7d036d21f2b15b34ac39f3c5c

  ขนาดไฟล์: 30.6 MB

  ดาวน์โหลด

 • V52.0.0.8.83

  30.4 MB APK

  Direct

  2018-07-03

  Direct 52.0.0.8.83 (115994909)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-07-03

  อัปโหลดโดย: อทิสมานกาย ฉฬภิญโย

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 52.0.0.8.83(115994909) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 814f7364eb9b11f253dddec982bb98258f995684

  ขนาดไฟล์: 30.4 MB

  ดาวน์โหลด

 • V51.0.0.20.85

  30.5 MB APK

  Direct

  2018-06-26

  Direct 51.0.0.20.85 (115211403)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-06-26

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 51.0.0.20.85(115211403) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 0a0a08adafd244ec15a8935c32f2bf0ccd0f56b2

  ขนาดไฟล์: 30.5 MB

  ดาวน์โหลด

 • V50.0.0.41.119

  30.4 MB APK

  Direct

  2018-06-21

  Direct 50.0.0.41.119 (114622470)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-06-21

  อัปโหลดโดย: อทิสมานกาย ฉฬภิญโย

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 50.0.0.41.119(114622470) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: a036c541418963204d4b2f4eb9ba9aa7f649aca6

  ขนาดไฟล์: 30.4 MB

  ดาวน์โหลด

 • V49.0.0.15.89

  29.9 MB APK

  Direct

  2018-06-13

  Direct 49.0.0.15.89 (113250038)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-06-13

  อัปโหลดโดย: อทิสมานกาย ฉฬภิญโย

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 49.0.0.15.89(113250038) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 4015f02de1be72da44eda3cee6413a0ca59f7b1d

  ขนาดไฟล์: 29.9 MB

  ดาวน์โหลด

 • V48.0.0.15.98

  29.9 MB APK

  Direct

  2018-06-06

  Direct 48.0.0.15.98 (112021187)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-06-06

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 48.0.0.15.98(112021187) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: c55531570577139107a7d61058ad86a66456989c

  ขนาดไฟล์: 29.9 MB

  ดาวน์โหลด

 • V47.0.0.16.96

  29.6 MB APK

  Direct

  2018-05-31

  Direct 47.0.0.16.96 (110937215)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-05-31

  อัปโหลดโดย: Jean Paulo

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 47.0.0.16.96(110937215) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 5309941ccfac77261ec3266962962b0f7206d9ae

  ขนาดไฟล์: 29.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V46.0.0.15.96

  29.2 MB APK

  Direct

  2018-05-22

  Direct 46.0.0.15.96 (109556282)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-05-22

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 46.0.0.15.96(109556282) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: efda0d82170dfdd51f2a8cc211d36a329da77cd5

  ขนาดไฟล์: 29.2 MB

  ดาวน์โหลด

 • V45.0.0.17.93

  30.8 MB APK

  Direct

  2018-05-16

  Direct 45.0.0.17.93 (108358749)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-05-16

  อัปโหลดโดย: อทิสมานกาย ฉฬภิญโย

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 45.0.0.17.93(108358749) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: 4bc3604a889956e6b7cfe86511e6ecdff03fdb9d

  ขนาดไฟล์: 30.8 MB

  ดาวน์โหลด

 • V43.0.0.10.97

  30.1 MB APK

  Direct

  2018-05-08

  Direct 43.0.0.10.97 (105842762)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-05-08

  อัปโหลดโดย: Josiah Alexander

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 43.0.0.10.97(105842762) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: fe0218c42423a2fafdf703f4dd11df22a1ec18d1

  ขนาดไฟล์: 30.1 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V42.0.0.19.95

  30.1 MB APK

  Direct

  2018-04-26

  Direct 42.0.0.19.95 (104766763)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-04-26

  อัปโหลดโดย: Josiah Alexander

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 42.0.0.19.95(104766763) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: babf26ae3e8e6702119cec194dd295f8a33faab9

  ขนาดไฟล์: 30.1 MB

  ดาวน์โหลด

 • V41.0.0.13.92

  29.7 MB APK

  Direct

  2018-04-18

  Direct 41.0.0.13.92 (103516008)

  อัปเดตเมื่อ: 2018-04-18

  อัปโหลดโดย: صمتي صمتي حكايه

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Direct 41.0.0.13.92(103516008) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: nodpi

  สถาปัตยกรรม: armeabi-v7a

  ฆ่าไฟล์1: cabe52fbabf0705ea8a81c89d92d5ade0ad6a789

  ขนาดไฟล์: 29.7 MB

  ดาวน์โหลด

กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก