เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
ตกลง ฉันยินยอม เรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Chalti Magni Konkani Prayers

ภาษาไทย

Chalti Magni - Konkani สวดมนต์ทุกวัน

หนังสือสวดมนต์ Chalti Magni Konkani มีคำอธิษฐานต่อไปนี้

1. KHURSACHO GHURT ಖುರ್ಸಾಚೋ ಘುರ್ತ್

2. SANTA KHURSACHI KHURU ಸಾಂತಾಖುರ್ಸಾಚಿಖುರು

3. ONOND BAPAK ಆನಂದ್ಬಾಪಾಕ್

4. SOMIACHEM MAGNNEM ಸೋಮ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ

5. BHODDVEACHO NOMAN ಬೊಡ್ವ್ಯಾಚೊ ನಾಮಾನ್

6. APOSTOLANCHIM SOTMANTAM ಆಪೋಸ್ತಲಾಂಚೆ ಸಾತ್ಮಾನ್ತಾಂ

7. ภควัตเจิมวิจิตรหาญಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂವಿಧಾನ್

8. BHORVONSEACHEM VIDHAN ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂವಿಧಾನ್

9. MOGACHEM VIDHAN ಮೊಗಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್

10. DUKHICHEM VIDHAN ದುಖಿಚೆಂವಿಧಾನ್

11. AVMORI ಆವ್ಮರಿ

12. ซอร์กาเช่แรนนี่ಸರ್ಗಾಚೆ ರಾಣಿಯೇ (ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾಕಾಳಾರ)

13. ละครจักรพรรดิ์เทพರಾಕಣ್ಭಡ್ವ್ಯಾಕ್ಮಾಗ್ಣೆ

14. SORULLEA BHAVARTHEAM PASOT MAGNNEM ಸರಲ್ಲ್ಯಾಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಪಾಸತ್ಮಾಗ್ಣೆ

15. MHOJEA DEVA ಮ್ಹಜ್ಯಾದೆವಾ

16. HANV PATKI ಹಾಂವ್ಪಾತ್ಕಿ

17. NOMAN RANNIE ನಾಮಾನ್ ರಾಣಿಯೇ

18. NIMANNEO CHAR VOSTU ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಚಾರ್ವಸ್ತು

19. DEVACHE UPODES ದೆವಾಚೆದೆವಾಚೆ

20. IGORJECHE UPODES ಇಗರ್ಜೆಚೆಉಪಾದೆಸ್

21. ศักรินทร์ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್

22. SONTOSACHE MISTER ಸಂತೊಸಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್

23. อุซวาดาเชคมิสเตอร์ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಮಿಸ್ತೆರ್

24. DUKHICHE MISTER ದುಖಿಚೆಮಿಸ್ತೆರ್

25. นายอนนดาเชಆನಂದಾಚೆಮಿಸ್ತೆರ್

26. TERSACHEA KHONNA PATTLEAN MAGNNEM ತೆರ್ಸಾಚ್ಯಾಖಣಾಪಾಟ್ಳ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ಣೇಂ

27. ไซบินิชิโลดินಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಲದೀನ್

28. JEVNA ADI MAGNNEM ಜೆಂವ್ಣಾಆದಿಂಮಾಗ್ಣೆಂ,

29. JEVNNA แม่เหล็กขึ้นಜೆಂವ್ಣಾಉಪ್ರಾಂತ್ಮಾಗ್ಣೆಂ,

30. มาริเย็กซามาร์พันธุ์ಮರಿಯೆಕ್ಸಮರ್ಪಣ್,

31. KRUSIFIX IMAAJI MUKAAR MAGNNEM ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್ಇಮಾಜಿಮುಖಾರ್ಮಾಗ್ಣೆಂ,

32. KRISTACHEA OTMEA ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಅತ್ಮ್ಯಾ,

33. SOKALLINCHI BHETTOVNNI ಸಾಕಾಳಿಂಚಿಬೆಟವ್ಣಿಂ

34. DAIVIK KAKULTICHO THERS ದೈವೀಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ತೇರ್ಸ್

คำอธิษฐานในภาษากันนาดา

1. ಶಿಲುಬೆಯಗುರುತು

2. ಪರಮತ್ರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ

3. ಮಹಿಮೆಯಸ್ತುತಿ

4. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಕಲಿಸಿದಪ್ರಾರ್ಥನೆ

5. ಗಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನು ಹೇಳಿದ ಮಂಗಳವಾರ್ತೆ

6. ಪ್ರೇಷಿತರ ವಿಶ್ವಾಸಸಂಗ್ರಹ

7. ವಿಶ್ವಾಸದವಿಧಾನ

8. ಭರವಸೆಯವಿಧಾನ

9. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧಾನ

10. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

11. ತ್ರಿಕಾಲಪ್ರಾರ್ಥನೆ

12. ಪಾಸ್ಖಕಾಲದತ್ರಿಕಾಲಪ್ರಾರ್ಥನೆ

13. ಸಂರಕ್ಷಕದೂತರಿಗೆಪ್ರಾರ್ಥನೆ

14. ಮೃತರಿಗಾಗಿಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು

15. ಜಾವ ಸ್ತೋತ್ರ

16. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

17. ‘ನಮೋ ರಾಣಿಯೇ’ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

18. ನಾಲ್ಕುಅಂತಿಮಅವಸ್ಥೆಗಳು

19. ದೇವರ ಹತ್ತುಆಜ್ಞೆಗಳು

20. ಧರ್ಮಸಭೆಯಕಟ್ಟಳೆಗಳು

21. ಧರ್ಮಸಭೆಯಪವಿತ್ರಸಂಸ್ಕಾರಗಳು

22. ಸಂತೋಷದ ರಹಸ್ಯಗಳು

23. ಬೆಳಕಿನರಹಸ್ಯಗಳು

24. ದುಃಖದರಹಸ್ಯಗಳು

25. ಮಹಿಮೆಯರಹಸ್ಯಗಳು

26. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಹಸ್ಯದನಂತರ

27. ಮರಿಯಮ್ಮನವರಮನವಿಮಾಲೆ

28. ಊಟದಮುಂಚೆಪ್ರಾರ್ಥನೆ

29. ಊಟದನಂತರಪ್ರಾರ್ಥನೆ

30. ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆಸ್ವ-ಅರ್ಪಣೆ

31. ಪವಿತ್ರಶಿಲುಬೆಯಮುಂದೆಪ್ರಾರ್ಥನೆ

32. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ,

33. ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಪ್ರಾರ್ಥನೆ

34. ವಿಶ್ವಾಸಪ್ರಕಟಣೆ

คำอธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษ

สัญญาณของข้าม

ความรุ่งโรจน์ พ.ศ.

พ่อของพวกเรา

เฮลแมรี่

สร้าง APOSTLES

การกระทำแห่งศรัทธา

การกระทำของความหวัง

การกระทำของความรัก

การทำสัญญา

ทูตสวรรค์

REGINA CAELI (ราชินีแห่งสวรรค์)

Guardian ANGEL อธิษฐาน

คำอธิษฐานเพื่อคนตาย (ออกจากระบบ)

คำอธิษฐานต่อพระเจ้าของฉัน

ฉันขอยืนยันกับคุณ

HAIL HOLY QUEEN

สี่สิ่งสุดท้าย

คำสั่งสิบประการของพระเจ้า

5 การเตรียมการของคริสตจักร

7 SACRAMENTS

ความลึกลับที่สนุกสนาน

ความลึกลับที่เปล่งประกาย

ความลึกลับที่น่าเศร้า

ความลึกลับอันรุ่งโรจน์

FATIMA อธิษฐาน

LITANY ของสุภาพสตรีของเรา

GRACE ก่อนรับประทานอาหาร

GRACE หลังรับประทานอาหาร

ความสัมพันธ์กับมารี

RAYER ก่อน CRUCIFIX

อนิมาคริส

เช้าเสนอ

บทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์

มีอะไรใหม่ใน 1.5.4 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Nov 17, 2021

App Content updated

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Chalti Magni Konkani Prayers 1.5.4

อัปโหลดโดย

Ali Alaan

ต้องใช้ Android

Android 4.0.3+

Available on

ดาวน์โหลด Chalti Magni Konkani Prayers ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม

Chalti Magni Konkani Prayers ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
ภาษา
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
สมัครสมาชิกสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครเป็นสมาชิก APKPure
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา