Səbr etməyin qaydası icon

Səbr etməyin qaydası APK

139 votes, 4.5/5

The description of Səbr etməyin qaydası

"Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız
müsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün!" (Ali-Imran, 102)
"Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan
zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar
törədən Rəbbinizdən qorxun! (Adı ilə) bir-birinizdən (cürbəcür şeylər)
istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən
həzər edin! Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə gözətçidir!" (ən-Nisa, 1)
"Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin!
(Əgər belə etsəniz, Allah) əməllərinizi islah edər və günahlarınızı
bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir
səadətə (Cənnətə) nail olar." (əl-Əhzab, 70-71)
Həqiqətən ən doğru söz Allahın kəlamı və ən xeyirli hidayət yolu
Məhəmmədin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) yoludur. Əməllərin
ən şərlisi (dinə əlavə edilmiş) yeniliklərdir. Hər bir yenilik bidət və hər
bir bidət isə zəlalətdir.
Uca Allahın Öz əzəmətli Kitabında insanları sövq etdiyi və
Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) də öz pak
sünnəsində əmr etdiyi ən yüksək xeyirxahlıq sifətlərindən biri səbrli
olmaqdır. Səbr sözü Quranda yüz dörd yerdə müxtəlif səbəb və
məqamlarda varid olmuşdur.
Uca Allah Öz peyğəmbərinə səbrli olmağı əmr etmiş və
buyurmuşdur:
(Ya Rəsulum! Allah yolunda olan bütün əzab-əziyyətə) səbr et.
Sənin səbr etməyin yalnız Allahın köməyilədir. (ən-Nəhl,127)
Ya Rəsulum!) Peyğəmbərlərdən əzm (və səbat, şəriət) sahibləri
olanların səbr etdiyi kimi, sən də (Allah yolunda çətinliklərə,
əziyyətlərə) səbr et. (əl-Əhqaf, 35)
4
Həmçinin Allah təalə möminlərə də səbrli olmağı əmr etmişdir. O,
buyurur:
Ey iman gətirənlər! (Dində vacib olan hökmləri yerinə
yetirməyin zəhmətinə, düçar olduğunuz bəlalara) səbr edin, (Allahın
düşmənlərinə qələbə çalmaq uğrundakı müharibə və döyüşlərdə sizə
üz verən müsibət və çətinliklərə) dözün! (Ali-Imran, 200)
Uca Allah səbr edənləri tərifləyərək buyurur:
Yaxşı əməl sahibi əslində ... dar ayaqda, çətinlikdə (ehtiyac,
yaxud xəstəlik üz verdikdə) və cihad zamanı (məşəqqətlərə) səbr
edənlərdir. Onlar (İmanlarında, sözlərində və əməllərində) doğru
olanlardır. Müttəqi olanlar da onlardır! (əl-Bəqərə, 177)
O səbr edənləri sevdiyini və onlarla birlikdə (bərabər) olduğunu
xəbər verərək buyurur:
"Allah səbr edənləri sevir." (Ali-Imran, 146)
"Səbr edin, həqiqətən Allah səbr edənlərlədir!" (əl-Ənfəl, 46)
Show More
Səbr etməyin qaydası APK Version History
Request Səbr etməyin qaydası UpdateRequest Update
Səbr etməyin qaydası 1.0 for Android 1.6+ APK Download

Version: 1.0 (1) for Android 1.6+ (Donut, API 4)

Update on: 2015-12-21

Signature: 36047990b2f2e8963031dfb1056b39a297b6321a Səbr etməyin qaydası 1.0(1) apk safe verified

APK File SHA1: 99b38f1f0c878a0041565b065fd9cbc65f9d8f13

Download APK(2.5 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App