Roi Et App : ร้อยเอ็ดแอพ icon

Roi Et App : ร้อยเอ็ดแอพ APK

16 votes, 4.7/5

The description of Roi Et App : ร้อยเอ็ดแอพ

Roi Et App : ร้อยเอ็ดแอพ แอพพลิเคชั่น ของคนร้อยเอ็ด เพื่อคนร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ร้อยเอ็ดแอพ
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเดินงาน โครงการ/กิจกรรม ของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้หน่วยงานอื่นทั้ง ภาคเอกชน ประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมชมได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และมีความต่อเนื่องตลอดเวลา
2.เพื่อเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานของจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่าย
3.การประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และสถานที่ท่องเที่ยว
4.เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Show More
Similar Or Related
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App