RMU_Phone icon

RMU_Phone APK

The description of RMU_Phone

RMU_Phone แอปพลิเคชันรวมเบอร์โทรศัพท์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจากสมุดโทรศัพท์บุคคลากร ไว้ในรูปแบบของแอพพิลเคชัน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และโทรออก ค้นหารายชื่อ เจ้าหน้าที่ อาจารย์


พัฒนาโดย
นางสาวจันทิมา กองสุวรรณ์
นางสาวเจนจิรา นาคะ
นายวัชระ มะรู
นายสมพงษ์ นรสาร
นายศราวุธ เข็มสีดา
นายก้องไกรถิ่น จันดา

Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App