We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

About Quran

English

Al Quran in Dutch, for easy global study. With audios & Hafizi style.

Salam voor iedereen. Heeft u regelmatig reciteren van de Heilige Koran Sharif? Als het ja, dan zijn we hier om u te helpen het reciteren van de Koran majid gemakkelijke manier.

U kunt de hele Koran Sharif krijgen in onze Al-Quran Nederlandse applicatie. Geïnteresseerde lezers kunnen deze applicatie opent met slechts een paar details die hen zal helpen meer de neiging toe te voegen aan de Koran. We leiden nu drukste leven die soms kunnen we heilige Koran Mazeed niet in ons kleine tas. In dit geval, als we Ayat van de Koran moeten op elk moment, dan is het medium of iets als het medium van de Koran die we nodig hebben, dat kan de hele Heilige Koran te houden in een lichaam. Je kunt gewoon deze applicatie gebruiken om dit soort problemen uit te roeien. Dit is hoe deze applicatie kun je helpen.

Iedereen weet dat, zijn er totaal 6236 verzen in Al-Koran en een lezer zal tien sawab krijgen voor één letter van de Koran. Recitatie van de Heilige Koran Sharif: "Er is geen twijfel dat Koran Sharif is de beste gids in deze wereld". Onze Al-Quran Nederlandse applicatie handhaaft de weg, zoals de vorm van een boek van de Koran Majeed houdt zichzelf. Dus een lezer misschien niet geconfronteerd met een probleem in de tijd van recitatie. Vandaar dat, met eer en respect, je kunt het blijven lezen via onze Al-Quran Nederlandse applicatie zo gelijk als je het boek van de Koran Sharif voor te lezen.


Kenmerken :
1. Zoek op Sura
2. Zoek op Onderwerp / woord
3. Hafizi koran (Para / Juz & Sura List)
4. Speel audio vers voor vers
5. Play audio
6. Bookmark ayat / vers
7. Share ayat / vers
8. Drie voordragers audio toegevoegd
- Abdullah Ali Jaber
- Maher Al-Muaiqly
- Abdul Rahman Al-Sudais


Assalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy Quran Sharif regularly? If it’s yes, then we are here to help you reciting Quran majid more convenient way.

You can get the whole Quran Sharif in our Al-Quran Dutch application. Interested readers may access this application with just a few touches that will help them add more inclination to Quran. We are now leading busiest life that sometimes we can not carry holy Quran Mazeed in our tiny bag. In this circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment, then the medium or something like the medium of Quran we need, that can hold the whole holy Quran in a body. You can just use this application to eradicate this kind of difficulty. This is how this application can help you.

Every one knows that, there are totally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab for one letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There is no doubt that Quran Sharif is the best guide in this world". Our Al-Quran Dutch application maintains the way like the book form of Quran majeed maintains itself. So a reader might not face any problem in the time of recitation. Hence, with honour and respect, you can keep it reading through our Al-Quran Dutch application as like as you read the book of Quran Sharif before.


Features :
1. Search by Sura
2. Search by Topic/word
3. Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)
4. Play audio verse by verse
5. Play audio
6. Bookmark ayat / verse
7. Share ayat / verse
8. Three reciters audio added
- Abdullah Ali Jaber

What's New in the Latest Version 1.6

Last updated on May 15, 2018

UI updated.
Arabic search in quran modified.

Translation Loading...

Additional APP Information

Latest Version

Request Quran Update 1.6

Uploaded by

Nazariah Azhari Ilham

Requires Android

Android 4.0+

Available on

Get Quran on Google Play

Show More

Quran Screenshots

Comment Loading...
Languages
Languages
Subscribe to APKPure
Be the first to get access to the early release, news, and guides of the best Android games and apps.
No thanks
Sign Up
Success!
You're now subscribed to our newsletter.