We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Real Basketball ikona

Real Basketball

2.8.3 for Android
10.0 | 1 Reviews | 1 Posts

Opis Real Basketball

Ciesz siê najbardziej rzeczywistym doœwiadczeniem gry w koszykówkê - graj w Real Basketball!

Real Basketball to wci¹gaj¹ca gra, skierowana do wielbicieli koszykówki. Posiada opcje gry pojedynczej oraz funkcjê 'multiplayer', jak równie¿ wiele innych, zabawnych trybów gry, w których mo¿na pokazaæ swoje umiejêtnoœci koszykarskie!

Mo¿esz graæ w trybie online z ludŸmi z ca³ego œwiata lub zagraæ na ¿ywo z przyjació³mi, zarabiaj¹c punkty MP, które mo¿na wykorzystaæ w trakcie gry.

Przygotuj siê na radoœæ grania w najlepsz¹ grê koszykarsk¹ z prawdziwymi ludŸmi.

WyraŸ swój styl, wybieraj¹c spoœród kilkudziesiêciu ró¿nych postaci, strojów i boisk.

Nieograniczona zabawa w 6 ró¿nych trybach gry. W ka¿dym trybie gry mo¿esz sprawdzaæ tablicê wyników, aby zobaczyæ, które miejsce zajmujesz w rankingu.

Odblokuj ró¿ne osi¹gniêcia, aby wygraæ dziesi¹tki pucharów i uzyskaæ dostêp do dodatkowych funkcji.

Cechy:
- Realistyczna grafika 3D
- 6 ró¿nych trybów gry
- Opcja 'multiplayer' w trybie online - gra z prawdziwymi przeciwnikami lub znajomymi
- Zaskakuj¹ce interaktywne doœwiadczenia
- 40 strojów i nieograniczone mo¿liwoœci personalizacji
- 20 pi³ek i zaskakuj¹ce cechy
- 4 boiska do koszykówki
- Puchary, które mo¿na odblokowaæ poprzez ró¿ne osi¹gniêcia
Pokaż więcej

Real Basketball 2.8.3 Update

2020-06-19
- Minor bug fixes and performance improvements.

Additional Information

Advertisement
Previous versions
 • V2.8.3 71.2 MB APK

  Real Basketball

  2020-06-19

  Real Basketball 2.8.3 (219)

  Aktualizacja: 2020-06-19

  Uploaded by: Igor Nascimento

  Requires Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Podpis: 855bbb17e70e81f7a3dfb6e14fedc982ddacccc6 Real Basketball 2.8.3(219) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Plik SH1: b780b1b5e73e630b17a59a6ebfa38db907aa6681

  Rozmiar Pliku: 71.2 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V2.8.2 71.2 MB APK

  Real Basketball

  2020-02-04

  Real Basketball 2.8.2 (218)

  Aktualizacja: 2020-02-04

  Uploaded by: Rjhay Dflor

  Requires Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Podpis: 855bbb17e70e81f7a3dfb6e14fedc982ddacccc6 Real Basketball 2.8.2(218) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Plik SH1: e1d5e8dc99acedc062117ed263050548d1f2c1c4

  Rozmiar Pliku: 71.2 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V2.7.9 70.9 MB APK

  Real Basketball

  2019-12-03

  Real Basketball 2.7.9 (215)

  Aktualizacja: 2019-12-03

  Uploaded by: Ralph Jason B Figueroa

  Requires Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Podpis: 855bbb17e70e81f7a3dfb6e14fedc982ddacccc6 Real Basketball 2.7.9(215) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Plik SH1: bfe70e81af4c8bea3227bcd6c685b967b4071344

  Rozmiar Pliku: 70.9 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V2.7.7 80.4 MB APK

  Real Basketball

  2019-08-25

  Real Basketball 2.7.7 (213)

  Aktualizacja: 2019-08-25

  Uploaded by: Renaa PeloPelo

  Requires Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Podpis: 855bbb17e70e81f7a3dfb6e14fedc982ddacccc6 Real Basketball 2.7.7(213) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Plik SH1: c1d97acec5beec9525210857d35fabd418cf25da

  Rozmiar Pliku: 80.4 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V2.7.6 80.1 MB APK

  Real Basketball

  2019-08-05

  Real Basketball 2.7.6 (212)

  Aktualizacja: 2019-08-05

  Uploaded by: Ralph Jason B Figueroa

  Requires Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Podpis: 855bbb17e70e81f7a3dfb6e14fedc982ddacccc6 Real Basketball 2.7.6(212) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Plik SH1: 1ec2c1d97889cb16e56371e4804c9c7ba7cea409

  Rozmiar Pliku: 80.1 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V2.7.4 75.5 MB APK

  Real Basketball

  2019-05-24

  Real Basketball 2.7.4 (208)

  Aktualizacja: 2019-05-24

  Uploaded by: Rjhay Dflor

  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Podpis: 855bbb17e70e81f7a3dfb6e14fedc982ddacccc6 Real Basketball 2.7.4(208) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Plik SH1: c9a8d5d9ff79a2c66a8e7acf2af694ecf1ab6b4c

  Rozmiar Pliku: 75.5 MB

  Co nowego:

  Pobierz

Wczytywanie komentarzy...
Bądź pierwszym komentującym.
Pobierz
Aplikacje APKPure