We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
สูงวัย สมองดี ikona

สูงวัย สมองดี

1.4.0 for Android

Opis สูงวัย สมองดี

ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการซึ่งเกิดมาจากความผิดปกติในการทำงานของสมอง มีการสูญเสียหน้าที่ของสมองหลายด้าน พร้อมๆ กันแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เกิดขึ้นอย่างถาวร ส่งผลให้มีการเสื่อม ของความจำและการใช้ความคิดด้านต่างๆ ความสามารถของบุคคลลดลง ผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือการควบคุมตนเองมีพฤติกรรมแปลกๆ บุคลิกภาพเปลี่ยนไป มีความผิดปกติในการใช้ภาษา การคำนวณ ความคิดริเริ่ม ความเข้าใจ และส่งผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันแต่กลุ่มอาการบางอย่าง เช่น ความจำถดถอยในผู้สูงอายุนั้นอาจเกิดจากความชราหรือเกิดจากโรคสมองเสื่อม หากเป็นเนื่องจากความชรา จะสูญเสียความจำเพียงอย่างเดียวและเป็นไปอย่างช้าๆ โดยไม่มีผลต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน โรคในกลุ่มอาการสมองเสื่อม ที่พบบ่อยคือ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
Pokaż więcej

สูงวัย สมองดี 1.4.0 Update

2017-10-03
ปรับปรุงข้อมูล

Additional Information

Advertisement
Previous versions
 • V1.4.0 6.2 MB APK

  สูงวัย สมองดี

  2017-10-03

  สูงวัย สมองดี 1.4.0 (79)

  Aktualizacja: 2017-10-03

  Uploaded by: Woodie Jules

  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Podpis: 0e80f26008fa34a091a348a92a24226104440abe สูงวัย สมองดี 1.4.0(79) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Plik SH1: f8366e03ba0a0084645bf38f7fac0eb9013e74e5

  Rozmiar Pliku: 6.2 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V1.3.0 6.2 MB APK

  สูงวัย สมองดี

  2017-07-21

  สูงวัย สมองดี 1.3.0 (75)

  Aktualizacja: 2017-07-21

  Uploaded by: ေဒါင္းမာန္

  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Podpis: 0e80f26008fa34a091a348a92a24226104440abe สูงวัย สมองดี 1.3.0(75) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Plik SH1: b99f023635e6a8cd1916b3c062947547b440b31f

  Rozmiar Pliku: 6.2 MB

  Co nowego:

  Pobierz

Wczytywanie komentarzy...
Bądź pierwszym komentującym.
Popularne aplikacje w ciągu ostatnich 24 godzin
Pobierz
Aplikacje APKPure