We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
한동어플-icoon

한동어플

6.3.4 for Android

De beschrijving van 한동어플

한동대학교 학생들을 위한 모바일 어플리케이션입니다.


★★★★ 업데이트 요약 ★★★★


1. 버스
- 24시간 체계 -> 12시간 체계로 변경
- 버스 경로를 학교행, 육거리행으로 나누어 혼란 완화
- 버스의 현재 실시간 위치 확인 가능
- 버스 정류장 사진 및 위치 최신화 / 버스 경로 최신화
- 버스 시간표 위젯으로 버스 시간을 빠르게 확인
- 기존의 버스 알람 기능을 보다 활성화

2. 공지사항
- 일반공지 및 수업공지, 자료실, 과제제출 확인 가능
- 첨부자료를 바로 다운 가능

3. 시간표
- 자신의 현재 학기 시간표로 자동 업데이트 가능(로그인 필요)
- 오른쪽 하단의 옵션버튼을 사용하여 7,8,9교시, 토요일 줄제거 가능 및 글씨크기 조절가능
- 시간표 칸을 길게 누름으로써 자신이 원하는대로 시간표 수정 가능
- 자신이 수정한 시간표를 위젯으로 사용 가능

4. 편의정보
- 한동인들이 자주 사용하는 운영시간, 전화번호부, 교수님 연락처 최신화

5. HguTube
- 단순히 동영상을 보는 공간이 아닌 한동인들이 직접 동영상을 게시하고 공유, 홍보하는 공간
- 오른쪽 상단의 게시 버튼을 사용하여 이메일을 통해 동영상 등록 가능

6. HguShop
- HGU 샵 목록 최신화
- HGU 샵의 지도상의 자세한 위치, 사진, 혜택 추가

7. 한동 알람
- 한동대생이라면 자주 사용할 수 있는 알람들을 모아놓은 공간
- 심야, 외박알람의 경우 알람 확인시 바로 심야, 외박 신청을 위한 NFC 바로가기 제공
- 알람 시간 조정 가능

8. 야식
- 'MY야식' 에서 즐겨찾기와 최근 통화 목록 기능
- 각 업체 별 대표 메뉴를 사진과 함께 확인

9. 식단
- 맘스, 또랑의 경우 1주일치 식단을 미리 확인 가능

10. 설정
- 기존에 서비스 중지 되었던 히스넷 로그인 기능 제공
- 어플 업데이트 필요시 'N' 마크를 통한 업데이트 가능 알림 및 업데이트 바로가기 제공
- 한동 어플과 관련된 정보를 지우기 위한 데이터 초기화 기능 제공
Meer Info

한동어플 6.3.4 Update

2019-08-22
Bus time table has been fixed.

한동어플 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Advertisement
Previous versions
 • V6.3.4 2.4 MB APK

  한동어플

  2019-08-22

  한동어플 6.3.4 (60304)

  Update van: 2019-08-22

  Requires Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Handtekening: 56cd40cd7a3d34706d79ef109e084ecb55f7b5df 한동어플 6.3.4(60304) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  bestands-SHA1: 62a49dbae160b138c5a949688d46bfe55252233c

  Bestandsgrootte: 2.4 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

 • V6.2.3 2.8 MB APK

  한동어플

  2018-06-05

  한동어플 6.2.3 (60203)

  Update van: 2018-06-05

  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Handtekening: 56cd40cd7a3d34706d79ef109e084ecb55f7b5df 한동어플 6.2.3(60203) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  bestands-SHA1: 4abde3985cc2a962cb79c6148ac35849293ba49d

  Bestandsgrootte: 2.8 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

 • V6.2.2 2.7 MB APK

  한동어플

  2018-05-15

  한동어플 6.2.2 (60202)

  Update van: 2018-05-15

  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Handtekening: 56cd40cd7a3d34706d79ef109e084ecb55f7b5df 한동어플 6.2.2(60202) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  bestands-SHA1: 3ac8577bd224e39eb35c83166a5f515290444a01

  Bestandsgrootte: 2.7 MB

  Downloaden

 • V6.2.0 2.8 MB APK

  한동어플

  2018-04-24

  한동어플 6.2.0 (60200)

  Update van: 2018-04-24

  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Handtekening: 56cd40cd7a3d34706d79ef109e084ecb55f7b5df 한동어플 6.2.0(60200) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  bestands-SHA1: fbbe6a7b6b1c2dfbdb3b2e81fff124eef716dbab

  Bestandsgrootte: 2.8 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

 • V6.1.8 2.9 MB APK

  한동어플

  2018-04-04

  한동어플 6.1.8 (60108)

  Update van: 2018-04-04

  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Handtekening: 56cd40cd7a3d34706d79ef109e084ecb55f7b5df 한동어플 6.1.8(60108) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  bestands-SHA1: d62c2d63c749a3abb3da0196ac6c3f15b5c9c8af

  Bestandsgrootte: 2.9 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

 • V6.1.7 2.9 MB APK

  한동어플

  2018-03-04

  한동어플 6.1.7 (60107)

  Update van: 2018-03-04

  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Handtekening: 56cd40cd7a3d34706d79ef109e084ecb55f7b5df 한동어플 6.1.7(60107) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  bestands-SHA1: e93cbbe53c884b6770d15050dec16168ae84be3a

  Bestandsgrootte: 2.9 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

Comment Loading...
Reageer als eerste.
Populaire apps in de afgelopen 24 uur
Download
APKPure-app