We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
블레이드&소울 레볼루션-icoon

블레이드&소울 레볼루션

1.02.286.1 for Android

De beschrijving van 블레이드&소울 레볼루션

◈ ’무한(Infinite)’ 업데이트!◈

▶ 끝없는 1인 도전 ‘무한의 탑’ 추가
▶ 새로운 힘의 시작 ‘홍문진기’ 추가
▶ 신규 이벤트 던전 ‘진월령' 오픈!
▶ 21년 봄맞이 '막내의 첫 출근’ 이벤트 시작!
▷ 보다 자세한 내용은 공식포럼을 확인해 주세요.

▣ 게임 소개 ▣
놀라운 완성작 '블레이드&소울 레볼루션'


■▶ 한 편의 영화를 보는 듯한 '스토리'

원작 감성의 방대한 세계관과 복수 중심의 흥미진진한 스토리
몰입감을 높여주는 고퀄리티 시네마틱 영상

사부님의 원수, 그녀를 향한 복수가 시작된다.■▶ 하늘과 땅, 물 위를 달리고 필드를 넘나드는 '경공'

MMORPG의 필드를 제대로 즐길 수 있는 경공
Full 3D 백뷰로 경공시 펼쳐지는 아름다운 경관

광활한 오픈 필드 속 자유로운 경공을 경험하라.


■▶ 다채로운 무공 연계, 대전 게임 급 '무빙액션'

각 직업별 특화된 무공과 화려한 연계기
파티원과 함께 강력한 공격을 넣을 수 있는 합격기
무공을 사용하면서 움직일 수 있는 무빙 액션

눈을 뗄 수 없는 전투의 재미를 즐겨라.■▶ 모든 유저가 참여할 수 있는 '오픈필드 세력전'

무림맹 vs 혼천교. 양대 세력의 전략적 싸움
실시간으로 오픈필드에서 펼치는 대규모 전쟁

끊임없이 펼쳐지는 거대한 세력 전쟁에 참여하라.■▶ 또 하나의 사회, 진정한 MMORPG '커뮤니티'

협동, 갈등, 경쟁 속 함께 만들어가는 이야기
마을에서 문파, 문파에서 세력으로 커져가는 사회

나를 기다리는 커뮤니티에서 함께하라.


'블레이드&소울 레볼루션'의 가장 빠른 소식을 알려드립니다.
◈ 공식사이트 바로가기 : http://bns.netmarble.com
◈ 공식 커뮤니티 앱 'WORLD' 다운로드 : http://mar.by/v2/4C9G

=============================================
[접근권한 안내]
▶ 선택적 접근권한
마이크
- '이용자간 음성 채팅' 등을 위해 사용됩니다.
※ 접근권한에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.
카메라
- '고객센터 문의'등 사용됩니다.
※ 접근권한에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.
=============================================
[상품정보 및 이용조건 안내]
※ 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
※ 태블릿 기기에서도 원활히 플레이 하실 수 있습니다.

-공급자: 넷마블㈜ 각자 대표집행임원 : 권영식, 이승원
-이용조건및기간: 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
-결제금액및방법: 상품별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
-상품지급방식: 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급

-최소사양: CPU 쿼드코어 2.45GHz, RAM 2GB
-개인정보 취급방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
-서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko
-사업자 정보 확인/문의하기 : https://help.netmarble.com/game/bnsmkr
--------------------------------------------------------------------------------------------------
전용 고객 센터 : 1670 – 1182 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
주소 : 서울시 구로구 디지털로 300 지밸리비즈플라자 20층
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제제2014-서울구로-1028호
----
개발자 연락처 :
Netmarble
고객센터 연락처: 02-1588-3995
서울시 구로구 디지털로 300 지밸리비즈플라자 20층
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제2014-서울구로-1028호
Meer Info

블레이드&소울 레볼루션 1.02.286.1 Update

2021-02-26
◈ ’무한(Infinite)’ 업데이트!◈
▶ 끝없는 1인 도전 ‘무한의 탑’ 추가
▶ 새로운 힘의 시작 ‘홍문진기’ 추가
▶ 신규 이벤트 던전 ‘진월령' 오픈!
▶ 21년 봄맞이 '막내의 첫 출근’ 이벤트 시작!
▷ 보다 자세한 내용은 공식포럼을 확인해 주세요.

블레이드&소울 레볼루션 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Advertisement
Previous versions
 • V1.02.286.1 90.8 MB APK

  블레이드&소울 레볼루션

  2021-02-26

  블레이드&소울 레볼루션 1.02.286.1 (102287)

  Update van: 2021-02-26

  Uploaded by: Nico Bohemio

  Requires Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Handtekening: 2e1ebb8f18710cd05e962c113a0d95a792761bfb 블레이드&소울 레볼루션 1.02.286.1(102287) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  bestands-SHA1: cc162fac29d72e314bab12968baf7042a8a68d92

  Bestandsgrootte: 90.8 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

 • V1.02.282.1 90.4 MB APK

  블레이드&소울 레볼루션

  2021-02-01

  블레이드&소울 레볼루션 1.02.282.1 (102283)

  Update van: 2021-02-01

  Uploaded by: Jack Daniel

  Requires Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Handtekening: 2e1ebb8f18710cd05e962c113a0d95a792761bfb 블레이드&소울 레볼루션 1.02.282.1(102283) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  bestands-SHA1: a855a112fc632772d4224d956c65066b50cfa727

  Bestandsgrootte: 90.4 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

 • V1.02.280.3 90.4 MB APK

  블레이드&소울 레볼루션

  2021-01-28

  블레이드&소울 레볼루션 1.02.280.3 (102281)

  Update van: 2021-01-28

  Uploaded by: Nico Bohemio

  Requires Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Handtekening: 2e1ebb8f18710cd05e962c113a0d95a792761bfb 블레이드&소울 레볼루션 1.02.280.3(102281) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  bestands-SHA1: 4aedbee89f5d43efc78b15db83d9cc04cf181b6e

  Bestandsgrootte: 90.4 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

 • V1.02.276.1 90.8 MB APK

  블레이드&소울 레볼루션

  2020-12-18

  블레이드&소울 레볼루션 1.02.276.1 (102277)

  Update van: 2020-12-18

  Uploaded by: Nico Bohemio

  Requires Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Handtekening: 2e1ebb8f18710cd05e962c113a0d95a792761bfb 블레이드&소울 레볼루션 1.02.276.1(102277) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  bestands-SHA1: c6548feb9c5ecf9c014550358b418faa28105722

  Bestandsgrootte: 90.8 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

 • V1.02.270.1 90.6 MB APK

  블레이드&소울 레볼루션

  2020-11-19

  블레이드&소울 레볼루션 1.02.270.1 (102271)

  Update van: 2020-11-19

  Uploaded by: Jack Daniel

  Requires Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Handtekening: 2e1ebb8f18710cd05e962c113a0d95a792761bfb 블레이드&소울 레볼루션 1.02.270.1(102271) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  bestands-SHA1: 43286c83f54f4f79829214afe4cf1626a5321a71

  Bestandsgrootte: 90.6 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

 • V1.02.266.1 90.5 MB APK

  블레이드&소울 레볼루션

  2020-10-29

  블레이드&소울 레볼루션 1.02.266.1 (102267)

  Update van: 2020-10-29

  Uploaded by: Zi Feng Liang

  Requires Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Handtekening: 2e1ebb8f18710cd05e962c113a0d95a792761bfb 블레이드&소울 레볼루션 1.02.266.1(102267) als veilig beoordeeld

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  bestands-SHA1: a68b531e7037571db1fcaa74a641bc1a1447464b

  Bestandsgrootte: 90.5 MB

  Wat is er nieuw:

  Downloaden

gelijk aan 블레이드&소울 레볼루션
Comment Loading...
Reageer als eerste.
Populaire spellen de afgelopen 24 uur
Download
APKPure-app