MyKoroška icon

MyKoroška APK

The description of MyKoroška

„MyKoroškaKärnten“ bietet eine Datenbank mit über 900 zweisprachigen Ortsnamen. Die slowenischen bzw. deutschen Ortsbezeichnungen können mittels einer Such-Funktion schnell gefunden werden. Weiters bietet „MyKoroškaKärnten“ eine Funktion, welche aus einer fotografierten einsprachigen Ortstafel eine zweisprachige generiert. Dies geschieht mit Hilfe der int ernen Texterkennung und Bildverarbeitung. Das resultierende Foto kann dann per Mail verschickt bzw. auf Facebook geteilt werden.

In einer späteren Version wird es u.a. auch möglich sein, sich die Aussprache der slowenischen Ortsnamen anzuhören.

"MyKoroškaKärnten“ vsebuje več kot 900 dvojezičnih krajevnih imen. Slovenska oz. nemška krajevna imena je s pomočjo iskalne funkcije kaj lahko najti. Poleg tega nudi „MyKoroškaKärnten“ funkcijo, ki generira fotografirano enojezično krajevno tablo v dvojezično. To se zgodi s pomočjo internega prepoznavanja besedila in z obdelavo slike. Tako izdelane fotografije lahko potem pošiljate po elektronski pošti ali preko facebooka.
V kasnejši inačici bo med drugim mogoče tudi slišati izgovorjeno ime slovenskih krajev.

Geschichte der zweisprachigen topographie in Kärnten
Die Kärntner Orte haben seit Jahrhunderten zwei Namen, einen deutschen und einen slowenischen. Manchmal wurde vom Slowenischen ins Deutsche übersetzt, manchmal vom Deutschen ins Slowenische, manche Orte haben zwei Namen, die beide eine jeweils andere Bedeutung haben. Die zweisprachige Topographie ist Teil des kulturellen Reichtums unseres Landes.
Die ersten Ortstafeln im 19. Jahrhundert waren zweisprachig, bis zum Ende der Monarchie waren die amtlichen Bezeichnungen der südkärntner Orte alle zweisprachig und nach der Volksabstimmung 1920 begann man die Zweisprachigkeit zurückzudrängen, während der Nazi-Zeit war die slowenische Sprache überhaupt verboten. Nach der Befreiung Österreichs hat der Staatsvertrag von Wien (1955) wieder zweisprachige topograpohische Aufschriften und Bezeichnungen vorgeschrieben, es sollten rund 800 Orte sein, umgesetzt wurde zunächst nichts. Der Versuch 205 Ortstafeln 1972 aufzustellen endete im Ortstafelstrum. Das Volksgruppengesetz 1976 hat nur noch 91 zweisprachige Orte vorgesehen, nach mühsamen Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof mussten weitere zweisprachige Ortstafeln aufgestellt werden. Es sollten zwar zuerst 394 bzw. dann wenigstens 273, geworden sind es nur 164.

Auch die slowenischen Namen der Orte, die nicht amtlich zweisprachig geworden sind, dürfen aber nicht in Vergessenheit geraten.

Zgodovina dvojezične topografije na Koroškem

Koroški kraji imajo že stoletja dve imeni, nemško in slovensko. Včasih so prevajali iz nemščine v slovenščino in obratno, nekateri kraji nosijo imeni, ki se med seboj v pomenu razlikujeta. Dvojezična topografija je del kulturnega bogastva naše dežele.

Prve krajevne table v 19. stoletju so bile dvojezične in do konca monarhije dvojezične tudi vse uradne oznake južnokoroških krajev, po plebiscitu leta 1920 so začeli dvojezičnost izrinjati, za časa nacionalsocializma pa je bil slovenski jezik sploh prepovedan. Po osvoboditvi Avstrije je državna pogodba (1955) predpisala dvojezične topografske napise in oznake, okoli 800 krajev naj bi jih dobilo, uresničili pa niso sprva ničesar. Poskus postavitve 205 tabel leta 1972 se je končal v podiranju tabel. Zakon o narodnih skupnostih iz leta 1976 je predvidel samo še 91 dvojezičnih tabel, po napornih postopkih pri ustavnem sodišču bi bilo treba postaviti dodatne. Najprej naj bi jih bilo 394, potem vsaj 273, postavili pa so jih nazadnje 164.

Vendar tudi slovenska imena krajev, ki niso postali uradno dvojezični, ne smejo utoniti v pozabi.

Tags: MyKoroška, MyKoroska, koroška, koroska, mykärnten, kärnten, ortstafel, krajevna imena, ortsnamen, zweisprachig, dvojezicno, kaernten, mykaernten

Show More
Advertisement
MyKoroška APK Version History
Request MyKoroška UpdateRequest Update
MyKoroška 1.0.1 for Android 2.2+ APK Download

Version: 1.0.1 (2) for Android 2.2+ (Froyo, API 8)

Update on: 2016-08-11

Signature: 7a872d97a6fa87ec4b93bcb20bfdbb7fb7bca4fc MyKoroška 1.0.1(2) apk safe verified

APK File SHA1: a5789e4c0b78a2ed5cc0dff3f723608c4ef4de16

Download APK(7.7 MB)

Comment Loading...
Be the first to comment.
Developer Console
Discover
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App