Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
PUBG Mobile VN

PUBG Mobile VN

XAPK
7.8‪8M+
3.2.0 by VNGGames International
May 13, 2024이전 버전

최신 버전 3.2.0의 새로운 기능

May 13, 2024

Chế Độ Chủ Đề Mới: Đại Chiến Robot! Tham gia vào những trận đấu kịch tính trong khu vực tàu chiến chủ đề mới và các phương tiện robot mới!
Nâng cao trải nghiệm chiến đấu của bạn với lối chơi robot mới trong World of Wonder!
Hệ Thống Sưu Tầm đã ra mắt! Hãy mở rộng bộ sưu tập của bạn ngay hôm nay!
Nhiều cải tiến chung giúp mang lại trải nghiệm chơi game tốt hơn!
Trò chơi lựa chọn của hơn 1 tỷ người chơi! Trải nghiệm cảm giác chơi game sinh tồn tối ưu trên điện thoại di động của bạn!

더 보기

추가 정보

 • 패키지 이름
  com.vng.pubgmobile
 • 언어
  English 1
 • 필요한 Android 버전
  Android 5.0+ (Lollipop, API 21)
 • 콘텐츠 등급
  TeenViolence
 • 아키텍처
  arm64-v8a
 • 권한
 • 서명
  bf067b5e21e7378b809451c5c9f08acaf3b3ae4f
다운로드 진행 중

PUBG Mobile VN Download APK 3.2.0 (897.5 MB)

다다운로드가 시작되지 않으면, 여기를 클릭하세요
XAPK / APK 파일 설치 방법
Get the latest updates and news!Subscribe
XAPK / APK 파일 설치 방법

All Variants

armeabi-v7a
PUBG Mobile VN APK
3.2.0(18720)APK
May 13, 202490.8 MBAndroid 4.4+
다운로드
arm64-v8a
PUBG Mobile VN APK
3.2.0(18725)XAPKOBB
May 13, 2024897.5 MBAndroid 5.0+
다운로드
PUBG Mobile VN APK
3.2.0(18725)APK
May 13, 2024101.8 MBAndroid 5.0+
다운로드
더 보기

PUBG Mobile VN FAQ

PUBG Mobile VN를 설치할 수없는 이유는 무엇입니까?

장치 저장소가 없거나 네트워크 연결 불량 또는 Android 장치의 호환성으로 인해 PUBG Mobile VN의 설치가 실패 할 수 있습니다. 따라서 최소 요구 사항을 먼저 확인하여 PUBG Mobile VN가 휴대 전화와 호환되는지 확인하십시오.

PUBG Mobile VN가 다운로드하기에 안전한 지 확인하는 방법은 무엇입니까?

PUBG Mobile VN는 개발자로부터 신뢰할 수 있고 검증 된 디지털 서명이 있으므로 APKPure에서 다운로드하는 것이 안전합니다.

PUBG Mobile VN 이전 버전을 다운로드하는 방법은 무엇입니까?

APKPure는 최신 버전과 모든 이전 버전의 PUBG Mobile VN를 제공합니다. 여기에서 원하는 모든 버전을 다운로드 할 수 있습니다. PUBG Mobile VN의 모든 버전

PUBG Mobile VN의 파일 크기는 얼마입니까?

PUBG Mobile VN는 약 897.5 MB의 저장 공간을 차지합니다. APKPure 앱을 다운로드하여 빠른 속도로 모바일 장치에 PUBG Mobile VN를 성공적으로 설치하는 것이 좋습니다.

PUBG Mobile VN은 어떤 언어를 지원합니까?

PUBG Mobile VN은 Việt Nam를 지원합니다. 모든 언어 PUBG Mobile VN 지원을 알아 보려면 더 많은 정보로 이동하십시오.
더 보기
tracking
APKPure를 구독하십시오
최고의 Android 게임 및 앱의 초기 릴리스, 뉴스 및 가이드에 액세스하는 첫 번째 사람이 되십시오.
고맙지 만 사양 할게
가입하기
성공!
당신은 이제 우리의 뉴스 레터를 구독하고 있습니다.
APKPure를 구독하십시오
최고의 Android 게임 및 앱의 초기 릴리스, 뉴스 및 가이드에 액세스하는 첫 번째 사람이 되십시오.
고맙지 만 사양 할게
가입하기
성공적으로 구독!
당신은 이제 APKPure에 가입되었습니다.