Kitaabka Quduuska Ah icon

Kitaabka Quduuska Ah APK

4 votes, 3.0/5
  • Author:

    vdru

  • Latest Version:

    1.91

  • Publish Date:

    2016-05-30

The description of Kitaabka Quduuska Ah

Kitaabka Quduuska Ah - Somali Bible
Ka dooro buuga ee afka-somaliga:

Axdigii Hore - Old Testament
Gn [1] BILOWGII
Ex [2] BAXNIINTII
Lv [3] LAAWIYIINTII
Nm [4] TIRINTII
Dt [5] SHARCIGA KUNOQO
Js [6] YASHUUCA
Jg* [7] XAAKINNADA
Rt [8] RUUD
1Sm [9] SAMUU'EEL KOWAA
2Sm [10] SAMUU'EEL LABAA
1Kn [11] BOQORRADII KOWA
2Kn [12] BOQORRADII LABA
1Ch [13] TAARIIKHDII KOW
2Ch [14] TAARIIKHDII LAB
Ez [15] CESRAA
Nh [16] NEXEMYAAH
Es [17] ESTEER
Jb [18] AYUUB
Ps [19] SABUURRADII
Pr [20] MAAHMAAHYADII
Ec [21] WACDIYAHII
Sn [22] GABAYGII SULAYM
Is [23] ISHACYAAH
Jr [24] YEREMYAAH
Lm [25] BAROORASHADII Y
Ek* [26] YEXESQEEL
Dn [27] DAANYEEL
Hs [28] HOOSHEECA
Jl [29] YOO'EEL
Am [30] CAAMOOS
Ob [31] COBADYAAH
Jn [32] YOONIS
Mc [33] MIIKAAH
Na* [34] NAXUUM
Hk* [35] XABAQUUQ
Zp [36] SEFANYAAH
Hg [37] XAGGAY
Zc [38] SEKARYAAH
Ml [39] MALAAKII

Axdiga Cusub - New Testament
Mt [40] MATAYOS
Mr [41] MARKOS
Lk [42] LUUKOS
Jh [43] YOOXANAA
Ac [44] FALIMAHA RASUUL
Rm [45] ROOMA
1Cr [46] 1 KORINTOS
2Cr [47] 2 KORINTOS
Gl [48] GALATIYA
Ep [49] EFESOS
Ph [50] FILIBOY
Cl [51] KOLOSAY
1Th [52] 1 TESALONIIKA
2Th [53] 2 TESALONIIKA
1Tm [54] 1 TIMOTEYOS
2Tm [55] 2 TIMOTEYOS
Tt [56] TIITOS
Pl* [57] FILEMON
Hb [58] CIBRAANIYADA
Jm [59] YACQUUB
1Pt [60] 1 BUTROS
2Pt [61] 2 BUTROS
1Jh [62] 1 YOOXANAA
2Jh [63] 2 YOOXANAA
3Jh [64] 3 YOOXANAA
Jd [65] YUUDAS
Rv [66] MUUJINTII

This is Kitaabka Quduuska Ah - Somali Holy Bible. The Application is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module (requires internet connection). Powered by iSpeech®.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.
7. Random word of the day widget. To see the widget in the list the application must be installed to phone memory (dictionary database may be installed anywhere).

This app contains advertising.

Show More
Kitaabka Quduuska Ah APK Version History
Request Kitaabka Quduuska Ah UpdateRequest Update
Kitaabka Quduuska Ah 1.91 for Android 4.1+ APK Download

Version: 1.91 (91) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Update on: 2016-06-04

Signature: b064fe7c330d55dc72ea2dc900ab0435fad6b2c1 Kitaabka Quduuska Ah 1.91(91) apk safe verified

APK File SHA1: 28fb67248ec9b1b8b846bff7fd2864685c89be20

What's new: Bugfixes and Some SDKs update.

Download APK(8.4 MB)

Kitaabka Quduuska Ah 1.0 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 1.0 (31) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-01-29

Signature: b064fe7c330d55dc72ea2dc900ab0435fad6b2c1 Kitaabka Quduuska Ah 1.0(31) apk safe verified

APK File SHA1: 4e436e14d145d6d47ebf1f8f278fef6289e232fa

What's new: Minor bugfixes.

Download APK(7.9 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App