Kinh Trung Bo - Phat Phap icon

Kinh Trung Bo - Phat Phap APK

42 votes, 4.6/5

The description of Kinh Trung Bo - Phat Phap

Trung bộ kinh (zh. 中部經, pi. majjhima-nikāya) là tuyển bộ thứ hai trong năm Bộ kinh trong Kinh tạng (pi. sutta-piṭaka). Kinh này được viết bằng văn hệ Pali, bao gồm 152 kinh không dài lắm (trung). Theo truyền thuyết thì Trung bộ kinh được tôn giả Xá-lợi-phất (sa. śāriputra) trình bày lại trong hội nghị Kết tập lần thứ nhất.

Kinh được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

Mục lục Trung bộ kinh :
1 Kinh Pháp môn căn bản.
2 Kinh Tất cả lậu hoặc.
3 Kinh Thừa tự Pháp.
4 Kinh Sợ hãi và khiếp đảm.
5 Kinh Không uế nhiễm.
6 Kinh Ước nguyện.
7 Kinh Ví dụ tấm vải.
8 Kinh Ðoạn giảm.
9 Kinh Chánh tri kiến.
10 Kinh Niệm xứ.
11 Tiểu kinh Sư tử hống.
12 Ðại kinh Sư tử hống.
13 Ðại kinh Khổ uẩn.
14 Tiểu kinh Khổ uẩn.
15 Kinh Tư lượng.
16 Kinh Tâm hoang vu.
17 Kinh Khu rừng.
18 Kinh Mật hoàn.
19 Kinh Song tầm.
20 Kinh An trú tầm.
21 Kinh Ví dụ cái cưa.
22 Kinh Ví dụ con rắn.
23 Kinh Gò mối.
24 Kinh Trạm xe.
25 Kinh Bẫy mồi.
26 Kinh Thánh cầu.
27 Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi.
28 Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi.
29 Ðại kinh Ví dụ lõi cây.
30 Tiểu kinh Ví dụ lõi cây.
31 Tiểu kinh Khu rừng sừng bò.
32 Ðại kinh Khu rừng sừng bò.
33 Ðại kinh Người chăn bò.
34 Tiểu kinh Người chăn bò.
35 Tiểu kinh Saccaka.
36 Ðại kinh Saccaka.
37 Tiểu kinh Ðoạn tận ái.
38 Ðại kinh Ðoạn tận ái.
39 Ðại kinh Xóm ngựa.
40 Tiểu kinh Xóm ngựa.
41 Kinh Saleyyaka.
42 Kinh Veranjaka.
43 Ðại kinh Phương quảng.
44 Tiểu kinh Phương quảng.
45 Tiểu kinh Pháp hành.
46 Ðại kinh Pháp hành.
47 Kinh Tư sát.
48 Kinh Kosampiya.
49 Kinh Phạm thiên cầu thỉnh.
50 Kinh Hàng ma.
51 Kinh Kandaraka
52 Kinh Bát thành
53 Kinh Hữu học
54 Kinh Potaliya
55 Kinh Jivaka
56 Kinh Ưu-ba-ly
57 Kinh Hạnh con chó
58 Kinh Vương tử Vô-úy
59 Kinh Nhiều cảm thọ
60 Kinh Không gì chuyển hướng
61 Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la
62 Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la
63 Tiểu kinh Malunkyaputta
64 Ðại kinh Malunkyaputta
65 Kinh Bhaddali
66 Kinh Ví dụ con chim cáy
67 Kinh Catuma
68 Kinh Nalakapana
69 Kinh Gulissani
70 Kinh Kitagiri
71 Kinh Vacchagotta về tam minh
72 Kinh Vacchagotta về lửa
73 Ðại kinh Vacchagotta
74 Kinh Trường Trảo
75 Kinh Magandiya
76 Kinh Sandaka
77 Ðại kinh Sakuludayi
78 Kinh Samanamandika
79 Tiểu kinh Sakuludayi
80 Kinh Vekhanassa
81 Kinh Ghatikara
82 Kinh Ratthapala
83 Kinh Makhadeva
84 Kinh Madhura
85 Kinh Vương tử Bồ-đề
86 Kinh Angulimala
87 Kinh Ái sanh
88 Kinh Bahitika
89 Kinh Pháp trang nghiêm
90 Kinh Kannakatthala
91 Kinh Brahmayu
92 Kinh Sela
93 Kinh Assalayana
94 Kinh Ghotamukha
95 Kinh Canki
96 Kinh Esukari
97 Kinh Dhananjani
98 Kinh Vasettha
99 Kinh Subha
100 Kinh Sangarava
101 Kinh Devadaha
102 Kinh Năm và Ba
103 Kinh Nghĩ như thế nào?
104 Kinh Làng Sama
105 Kinh Thiện tinh
106 Kinh Bất động lợi ích
107 Kinh Ganaka Moggalana
108 Kinh Gopaka Moggalana
109 Ðại kinh Mãn nguyệt
110 Tiểu kinh Mãn nguyệt
111 Kinh Bất đoạn
112 Kinh Sáu thanh tịnh
113 Kinh Chân nhân
114 Kinh Nên hành trì, không nên hành trì
115 Kinh Ða giới
116 Kinh Thôn tiên
117 Ðại kinh Bốn mươi
118 Kinh Nhập tức Xuất tức niệm
119 Kinh Thân hành niệm
120 Kinh Hành sanh
121 Kinh Tiểu không
122 Kinh Ðại không
123 Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp
124 Kinh Bạc-câu-la
125 Kinh Ðiều ngự địa
126 Kinh Phù-di
127 Kinh A-na-luật
128 Kinh Tùy phiền não
129 Kinh Hiền ngu
130 Kinh Thiên sứ
131 Kinh Nhất dạ hiền giả
132 Kinh A-nan nhất dạ hiền giả
133 Kinh Ðại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả
134 Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả
135 Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
136 Ðại kinh Nghiệp phân biệt
137 Kinh Phân biệt sáu xứ
138 Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết
139 Kinh Vô tránh phân biệt
140 Kinh Giới phân biệt
141 Kinh Phân biệt về sự thật
142 Kinh Phân biệt cúng dường
143 Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc
144 Kinh Giáo giới Channa
145 Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
146 Kinh Giáo giới Nandaka
147 Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la
148 Kinh Sáu sáu
149 Ðại kinh Sáu xứ
150 Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda
151 Kinh Khất thực thanh tịnh
152 Kinh Căn tu tập

Show More
Kinh Trung Bo - Phat Phap APK Version History
Request Kinh Trung Bo - Phat Phap UpdateRequest Update
Kinh Trung Bo - Phat Phap 2.0 for Android 4.0+ APK Download

Version: 2.0 (2) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2016-07-12

Signature: 3b228322cd747f167a05f6f80581726958142b22 Kinh Trung Bo - Phat Phap 2.0(2) apk safe verified

APK File SHA1: 06dcd9a37f0919ddf34c45128694ad13502f3d49

Download APK(5.5 MB)

Kinh Trung Bo - Phat Phap 1.0 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 1.0 (1) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-02-05

Signature: 3b228322cd747f167a05f6f80581726958142b22 Kinh Trung Bo - Phat Phap 1.0(1) apk safe verified

APK File SHA1: 11cbfd420492e54caf0917d2cd408c025136524d

Download APK(3.2 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App