JM Dhivehi-English (Maldives) icon

JM Dhivehi-English (Maldives) APK

1 votes, 5.0/5

The description of JM Dhivehi-English (Maldives)

މިއީ އީސާ އަލްމަސީޙާ ބެހޭ ތެދު ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައަކީ މީގެ 2000 އަހަރުގެ ކުރީގެ ވާހަކައެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެއްކެވިފަދަ މުޢުޖިޒާތެއްވެސް އެއްވެސް ބޭކަލަކަށް ނުދެއްކެވެއެވެ. އެފަދަ ބަސްފުޅެއްވެސް މީހަކަށް ނުބުނެވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެ އަލުން ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެހެން މީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދެއްވުމަށެވެ.


The app has 34 stories about Jesus chosen from the 4 Gospels of the Bible.
The stories can chosen in the app or you can keep reading from story to story.
The comics are in Dhivehi (Maldivian) with English subtitles.
List of stories:
1. މި ވަޑައިގަންނަވަނީ އީސާގެފާނު (Mat 3:1-17)
2. ވަންހަނާ ހަނގުރާމަ (Mat 4:1-12)
3. ކާނާގައި އޮތް ކައިވެނި ހަފްލާ (John 2:1-11)
4. އަހަރެންގެ ފަހަތުން އާދޭ! (Mat 4:12-22)
5. ބަރަކާތްލެވުން (Mat 5:1-16)
6. ޝިފާލިބިއްޖެ (Luke 5:17-25, 6:6-11)
7. އީސާގެފާނާއެކު ދޯނީގައި (Mat 8:23-27)
8. ޝައިތާނާގެ ބާރު ނުހިންގިފައި (Mark 5:1-20)
9. ހަވާލު ކުރެވުނު މަސްއޫލިއްޔަތު (Mat 9:35-10:4)
10. ފުދޭވަރަށް އީސާގެފާނު ދެއްވި (John 6:1-15)
11. ގަބޫލު ކުރޭ، ނުވަތަ ދޭ! (Mat 14:22-33, John 6:22-40, 60-69)
12. ތިމާގެ ސަލީބު ތިމާ އުފުލާ (Mat 16:13-28)
13. ޝުކުރުވެރިވާތި (Luke 17:11-19)
14. ކުޑަ ކުއްޖެއްފަދައިން ވޭ (Luke 19:1-10, Mat 19:13-15)
15. އީސާގެފާނު ދިރުން ދެއްވާ (John 11:17-44)
16. އޭނާ މަރުވާން ޖެހޭނެ (John 11:45-54)
17. އީސާގެފާނަށް އިއްޒަތް ދިނުން (John 12:1-11)
18. ހިތްތިރި ރަސްގެފާނު (Luke 19:29-44)
19. އީސާގެފާނު ގެކޮޅު ސާފުކުރެއްވުން (Luke 19:45-48)
20. ބޭޒާރު ކޮށްލެވުން (Mat 26:14-19)
21. ފައިންޕުޅު ދޮވުން (John 13:1-35)
22. އެކުގައި ފަރީކުޅުއްވުމުގެ ހަފްލާ (Mat 26:26-30, John 13:34-38)
23. ހައްޔަރު ކުރެވުން (John 14:1-31, Mat 26:36-56)
24. ޝަރީޢަތް ހިންގުން (Mat 26:57-75)
25. މަރަށް ނިޔާކަނޑައެޅުން (Mat 27:11-30, John 18:28-40)
26. ސަލީބަށް އެރުވުން (John 19:1-18)
27. ލައުނަތަށް ހުށަހެޅުން (Mat 27:3-10, Luke 23:32-34)
28. އީސާގެފާނު އަވަހާރަވުން (Luke 23:32-46, Mat 27:46-50, John 19:25-30)
29. އީސާގެފާނުގެ ގުރުބާނީ (John 19:31-42)
30. އީސާގެފާނު އަލުން ދިރިވަޑައިގަތުން (Mark 16:1-9, John 20:1-18)
31. އަހަރެމެންނާއެކު އީސާގެފާނު (Luke 24:13-43, John 20:19-29)
32. ފުރަތަމަ "އަހަރެން"ނެއް ނޫން (John 21:1-19, Mat 28:16-20)
33. ހެކިވުން (Acts 2:22-39)
34. މާތްކަލާގެ ނުހަނު ގާތުގައި (Acts 20:17-32)

Show More
JM Dhivehi-English (Maldives) APK Version History
Request JM Dhivehi-English (Maldives) UpdateRequest Update
JM Dhivehi-English (Maldives) 2.0 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.0 (2) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-10-03

Signature: 0624280db1d752b3c504f1048410d83f7873cca9 JM Dhivehi-English (Maldives) 2.0(2) apk safe verified

APK File SHA1: fd0ae69a1df8465820e7b5f1ed37455e17b0809b

Download APK(36.2 MB)

JM Dhivehi-English (Maldives) 1.0 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 1.0 (1) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-09-08

Signature: 0624280db1d752b3c504f1048410d83f7873cca9 JM Dhivehi-English (Maldives) 1.0(1) apk safe verified

APK File SHA1: ecaf79ddf8b9867c4557b15a1f552091a64eaad6

Download APK(36.3 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App