Impilo emva kokufa na? icon

Impilo emva kokufa na? APK

2 votes, 3.0/5
  • Author:

    Dicas apps

  • Latest Version:

    150.0

  • Publish Date:

    2016-10-31

The description of Impilo emva kokufa na?

Ingabe ikhona impilo emva kokufa na?
Ingabe kukhona ukuphila emva kokufa? IBhayibheli isitshela ukuthi, “Umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mifushane, igcwele ukuyaluza. Uyavela njengembali, abune, ubaleka njengethunzi angemi….Uma umuntu efa, uyakubuye aphile na?” (UJobe 14:1-2, 14).
NjengoJobe, iningi lethu liyazibuza lombuzo. Ngempela kwenzekani kithi uma sesifile? Ingabe sivele siphele nje? Ingabe ukuphila kunjengomnyango wokuphuma nokungena emhlabeni ukuze sithole ukudlondlobala? Ingabe sonke siya endaweni eyodwa, noma siya ezindaweni ezahlukene? Ingabe likhona ngempela izulu nesihogo, noma ukucabanga nje ngengqondo noma yisimo?

Is there life after death?
The existence of life after death is a universal question. Job speaks for all of us by stating, “Man born of woman is of few days and full of trouble. He springs up like a flower and withers away; like a fleeting shadow, he does not endure....If a man dies, will he live again?” (Job 14:1-2, 14). Like Job, all of us have been challenged by this question. Exactly what happens to us after we die? Do we simply cease to exist? Is life a revolving door of departing and returning to earth in order to eventually achieve personal greatness? Does everyone go to the same place, or do we go to different places? Is there really a heaven and hell?

Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App