We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Apa yang terbaru

* Xem nhiều thành viên với cùng 1 tài khoản
* Chủ động quản lý thiết bị đăng nhập
* Tính năng kiểm soát nội dung an toàn cho trẻ
* Thiết lập danh sách nội dung và kênh yêu thích
* Tối ưu hóa hoạt động của ứng dụng

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
K+ 8.0.2 (1633564801)

Update pada: 2021-11-23

Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

Perlu Android versi: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

Pengenal: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.0.2(1633564801) aman diverifikasi

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.irdeto.kplus.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.en, config.vi, config.xhdpi

Berkas SHA1: 3e46805ac7709c3e5846ed17f77a64e5220577bc

Ukuran file: 16.5 MB

Unduh

2021-11-23
arm64-v8a
Android 5.1+
nodpi
K+ 8.0.2 (1633564801)

Update pada: 2021-11-23

Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

Perlu Android versi: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

Pengenal: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.0.2(1633564801) aman diverifikasi

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.irdeto.kplus.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.en, config.tvdpi, config.vi

Berkas SHA1: 6b57ab11375475d39095e5cec66b1b0f80b4db2c

Ukuran file: 17.0 MB

Unduh

2021-11-23
armeabi-v7a
Android 5.1+
nodpi
Download
APKPure app