İcra Pratik icon

İcra Pratik APK

The description of İcra Pratik

Marketten Aldım bir tane...

2016 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre güncellendi.
2016 Değişen harçlar güncellendi.
Destek olmak için, Lütfen uygulamayı tavsiye ediniz.

yhuseyin@gmail.com

1-Kdv Stopaj Bakiye Kalan vs. gibi makbuz bilgileri
2-Vekalet ücreti miktarını yazarak, makbuz bilgilerini hesaplayabilme.
3-Vekalet ücreti girerek matrah bulma özelliği eklendi.
4-Tahsil harcı hesaplama eklendi
5- Dosya ilk masraf hesabı eklendi
6-İcra kefalet Damga vergisi ve Kira ile ilgili takiplerde ödenmesi gereken damga vergisi hesabı eklendi.
7- yediemin ücreti