We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

À propos de Tawaco Water Leakage Detection

Français

Application de formation pour détecter les fuites sur le réseau d'approvisionnement en eau

Ứng dụng được phát triển bởi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, với mục đích huấn luyện các kỹ năng dò tìm rò rỉ, có các hình ảnh, âm thanh minh họa thực tế. Thông qua ứng dụng giúp tăng cường kỹ năng dò tìm rò rỉ cho nhân viên, góp phần vào công tác giảm nước không doanh thu.
Ghi chú: Ứng dụng có sử dụng một số hình ảnh được thiết kế bởi Freepik (Use some graphic designed by Freepik)

Quoi de neuf dans la dernière version 1.0

Last updated on Feb 25, 2021

Ứng dụng huấn luyện dò tìm rò rỉ phiên bản đầu tiên.

Application de formation pour détecter les fuites sur le réseau d'approvisionnement en eau

Ứng dụng được phát triển bởi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, với mục đích huấn luyện các kỹ năng dò tìm rò rỉ, có các hình ảnh, âm thanh minh họa thực tế. Thông qua ứng dụng giúp tăng cường kỹ năng dò tìm rò rỉ cho nhân viên, góp phần vào công tác giảm nước không doanh thu.
Ghi chú: Ứng dụng có sử dụng một số hình ảnh được thiết kế bởi Freepik (Use some graphic designed by Freepik)

Quoi de neuf dans la dernière version 1.0

Last updated on Feb 25, 2021

Ứng dụng huấn luyện dò tìm rò rỉ phiên bản đầu tiên.
Chargement de la traduction...

Informations Application supplémentaires

Dernière version

Demande Tawaco Water Leakage Detection mise à jour 1.0

Date de mise à jour

Jun 22, 2020

Telechargé par

Diego Melo

Nécessite Android

Android 4.1+

Available on

Télécharger Tawaco Water Leakage Detection sur Google Play

Voir plus
Charegement du commentaire...
Soit le premier à commenter.
Langues
Langues