ما از کوکی ها و فناوری های دیگر در این وبسایت برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کنیم.
با کلیک بر روی هر پیوند در این صفحه شما دستور خود را برای سیاست حفظ حریم خصوصیاینجاو سیاست فایلمی دهید.
باشه موافقم بیشتر بدانید

درباره‌ی Minecraft Original

English
Minecraft Original is a popular simulation game which has become a staple in the gaming community due to its unique and engaging gameplay.

One of the key features of Minecraft Original is its open-world gameplay. Players are free to explore a virtually infinite world filled with various terrains and biomes. The game allows players to gather resources, build structures, and craft items to aid in their survival. The game's survival mode adds an extra layer of difficulty, as players must fend off hostile mobs while managing their hunger and health.

Another notable feature of Minecraft Original is its creative mode. This mode allows players to build and create without the constraints of survival mode. Players have access to unlimited resources and can build structures without worrying about hunger or health.

Minecraft Original also has multiplayer capabilities, allowing players to play with friends and strangers alike. Players can join servers or create their own, allowing for endless possibilities and experiences.

One of the most recent updates to Minecraft Original is the addition of new biomes. The update added three new biomes: the Badlands, the Modified Jungle Edge, and the Warped Forest. Each biome has its unique features and resources, adding even more depth to the game.

In conclusion, Minecraft Original is a must-play game for anyone interested in simulation or open-world games. Its unique gameplay, endless possibilities, and multiplayer capabilities make it a game that can be played for hours on end. With new updates and features being added regularly, Minecraft Original continues to be a popular game among gamers worldwide.

جدیدترین چیست در نسخه‌ی 1.16.201

Last updated on 17/10/2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

بارگذاری ترجمه...

اطلاعات تکمیلی بازی

آخرین نسخه

وارد شوید undefined در undefined 1.16.201

بارگذاری شده توسط

Minecraft Original

نیاز به اندروید

Android 4.4+

Available on

Minecraft Original

نمایش بیشتر

Minecraft Original مقالات

Minecraft Original اسکرین شات ها

در حال بارگذاری نظر...
زبان‌ها
زبان‌ها
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
با موفقیت مشترک شد!
اکنون به APKPure مشترک شده اید.
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
موفقیت!
شما الان عضو خبرنامه‌ی ما شدید.