We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Acerca del Tawaco Water Leakage Detection

Español

Aplicación de capacitación para detectar fugas en la red de suministro de agua.

Ứng dụng được phát triển bởi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, với mục đích huấn luyện các kỹ năng dò tìm rò rỉ, có các hình ảnh, âm thanh minh họa thực tế. Thông qua ứng dụng giúp tăng cường kỹ năng dò tìm rò rỉ cho nhân viên, góp phần vào công tác giảm nước không doanh thu.
Ghi chú: Ứng dụng có sử dụng một số hình ảnh được thiết kế bởi Freepik (Use some graphic designed by Freepik)

Novedades de Última Versión 1.0

Last updated on 25/02/2021

Ứng dụng huấn luyện dò tìm rò rỉ phiên bản đầu tiên.

Aplicación de capacitación para detectar fugas en la red de suministro de agua.

Ứng dụng được phát triển bởi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, với mục đích huấn luyện các kỹ năng dò tìm rò rỉ, có các hình ảnh, âm thanh minh họa thực tế. Thông qua ứng dụng giúp tăng cường kỹ năng dò tìm rò rỉ cho nhân viên, góp phần vào công tác giảm nước không doanh thu.
Ghi chú: Ứng dụng có sử dụng một số hình ảnh được thiết kế bởi Freepik (Use some graphic designed by Freepik)

Novedades de Última Versión 1.0

Last updated on 25/02/2021

Ứng dụng huấn luyện dò tìm rò rỉ phiên bản đầu tiên.
Traductorio...

Información Adicional de Aplicación

Última Versión

Solicitar Tawaco Water Leakage Detection Actualización 1.0

Actualización

22/06/2020

Presentado por

Diego Melo

Requisitos

Android 4.1+

Available on

Conseguir Tawaco Water Leakage Detection desde Google Play

Mostrar más
Comentario Cargando...
Se el primero en comentar.
Idiomas
Idiomas