DigitalHadith icon

DigitalHadith APK

1 votes, 5.0/5

The description of DigitalHadith

Kompilasi hadith-hadith dalam bentuk digital bertemakan ilmu daripada Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidhi, serta himpunan hadith-hadith mawdu’ daripada pelbagai sumber yang menfokuskan kepada beberapa aspek autentikasi hadith. Aplikasi ini masih dalam fasa pembangunan dan akan dinaik taraf dari semasa ke semasa.
Melibatkan hadith-hadith daripada:
• Sahih al-Bukhari
• Sahih Muslim
• Sunan Abu Dawud
• Sunan al-Tirmidhi
• Kitab al-Mawdu'at Dirasah wa tahqiq wa terjamah
• Kitab Silsilah al-Da'ifah wa al-Mawdu'at
• Kitab Ihya' Ulumuddin
• Durrat al-Nasihin

Menfokuskan 5 aspek autentikasi hadith iaitu:
1. Aspek Teks (matan) al-Hadith
2. Aspek terjemahan Bahasa Malaysia
3. Aspek visualisasi dan keterangan Sanad al-Hadith (Rantaian Perawi-perawi Hadith)
4. Aspek sumber
5. Aspek Fiqh al-Hadith (Pengajaran Hukum dari Hadith)
Aplikasi ini merupakan projek utama PRESERVING THE AUTHENTICITY OF THE DIGITAL HADITH RP003B-14HNE di bawah kumpulan kajian hadith digital Jabatan al-Quran dan al-Hadith Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App