We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Was gibt es Neues

* Xem nhiều thành viên với cùng 1 tài khoản
* Chủ động quản lý thiết bị đăng nhập
* Tính năng kiểm soát nội dung an toàn cho trẻ
* Thiết lập danh sách nội dung và kênh yêu thích
* Tối ưu hóa hoạt động của ứng dụng

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
K+ 8.0.2 (1633564801)

Aktualisieren auf: 2021-11-23

Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

Benötigt Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

Signatur: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.0.2(1633564801) als sicher verifiziert

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.irdeto.kplus.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.en, config.vi, config.xhdpi

Datei SHA1: 3e46805ac7709c3e5846ed17f77a64e5220577bc

Dateigröße: 16.5 MB

Download

2021-11-23
arm64-v8a
Android 5.1+
nodpi
K+ 8.0.2 (1633564801)

Aktualisieren auf: 2021-11-23

Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

Benötigt Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

Signatur: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.0.2(1633564801) als sicher verifiziert

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.irdeto.kplus.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.en, config.tvdpi, config.vi

Datei SHA1: 6b57ab11375475d39095e5cec66b1b0f80b4db2c

Dateigröße: 17.0 MB

Download

2021-11-23
armeabi-v7a
Android 5.1+
nodpi
Lade die
APKPure App herunter