We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Wifi Test 图标

Wifi Test

V3.2

更新内容

Fix lỗi: Thông báo kết nối thành công
Thêm tính năng lấy mã pin để kết nối trên pc
Thêm tỉ lệ thành công
- Các bạn vô https://www.facebook.com/groups/1744052079206067/ để cập nhật và thảo luận các tính năng về app nhé (lỡ sau này link ch play bị ban ^-^)

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Wifi Test 3.2 (30)

更新日期: 2016年07月08日

上传者: Joyce Morena Do Jdm

Android系统版本要求: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

签名: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(30) 安全认证

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

文件SHA1: 23375609ac53e789710c618df6de24bf2394b7f6

文件大小: 2.4 MB

下载

2016年07月08日
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (25)

更新日期: 2016年07月07日

上传者: Joyce Morena Do Jdm

Android系统版本要求: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

签名: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(25) 安全认证

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

文件SHA1: fe4315e6b80ce97c72b3848f4f21f095ff68f313

文件大小: 2.4 MB

下载

2016年07月07日
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (24)

更新日期: 2016年07月06日

上传者: Nguyễn Huy

Android系统版本要求: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

签名: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(24) 安全认证

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

文件SHA1: de1e2387104a7fc1e843411a280a47395af8ad42

文件大小: 2.4 MB

下载

2016年07月06日
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (22)

更新日期: 2016年07月02日

上传者: Arianny Camilo

Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

签名: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(22) 安全认证

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

文件SHA1: a27ab54eaabc1b6e1d52d2a30331a9a10d8ef67a

文件大小: 1.4 MB

下载

2016年07月02日
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (21)

更新日期: 2016年06月30日

上传者: Nguyễn Huy

Android系统版本要求: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

签名: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(21) 安全认证

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

文件SHA1: 836a72d03f2d0b137c1ae6bb01f8ca1a945a9e9b

文件大小: 1.4 MB

下载

2016年06月30日
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (19)

更新日期: 2016年06月26日

上传者: Jonatas Cassiano

Android系统版本要求: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

签名: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(19) 安全认证

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

文件SHA1: 335737de83b6bdd14d90f815a02ed9eeba182fff

文件大小: 2.4 MB

下载

2016年06月26日
universal
Android 5.0+
160-640dpi
扫一扫安装
APKPure 客户端