We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Voilà AI Artist 照片编辑器 图标

Voilà AI Artist 照片编辑器

0.9.15 (67) for Android
10.0 | 18 评价 | 0 评论

Voilà AI Artist 照片编辑器

Voilà AI Artist是一款有趣的应用,融合了人类的创造力+人工智能,能把照片变成有趣的卡通和令人惊艳的杰作。


你好!欢迎使用Voilà AI Artist,这是一款很特别的应用,能把你的照片变成令人惊艳的作品,例如皮克斯动画工作室系列卡通、文艺复兴时期油画、手绘漫画,都是融合人类创造力和人工智能能力的结果。


其乐无穷!

-------------------------------------------

- 把自己变成15世纪、18世纪和20世纪的油画风格

- 把自拍变成皮克斯动画工作室风格的动画电影

- 得到属于你自己的皇家卡通画,或者是你自己的婴儿般卡通

- 享受欢笑时刻,把自己的照片变成令人捧腹的人物漫画

精彩还不止于此 :)
更多

Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.15 (67) 更新

2021年09月03日
新效果:美图来了!

享受由 Voila AI Artist 用 Love 创作的 3 种新绘画风格

Voilà AI Artist 照片编辑器标签

添加应用标签

为游戏和应用程序添加标签,您将帮助APKPure用户更快的发现这些好游戏和优质应用。注:在APKPure客户端中添加应用标签前需要使用账户信息登录。

其他信息

Advertisement
历史版本
 • V0.9.15 (67) 45.0 MB XAPK APKs

  Voilà AI Artist 照片编辑器

  2021年09月03日

  Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.15 (67) (67)

  更新日期: 2021年09月03日

  上传者: Dinh Pham

  Android系统版本要求: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  签名: eccf64adbec9eb597e4375eeadd3bd53f52a5f83 Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.15 (67)(67) 安全认证

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.wemagineai.voila.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

  文件SHA1: 3f7558a07b00b0761d935f1c2bf989008232d534

  文件大小: 45.0 MB

  更新内容:

  下载

 • V0.9.15 (64) 44.8 MB XAPK APKs

  Voilà AI Artist 照片编辑器

  2021年09月02日

  2Variants
 • V0.9.15 (59) 42.6 MB XAPK APKs

  Voilà AI Artist 照片编辑器

  2021年08月30日

  Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.15 (59) (59)

  更新日期: 2021年08月30日

  上传者: Sya'roni Maulidin

  Android系统版本要求: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  签名: eccf64adbec9eb597e4375eeadd3bd53f52a5f83 Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.15 (59)(59) 安全认证

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.wemagineai.voila.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  文件SHA1: 7cdfcdd5135f22f134bfc8108d38bdb1b6143125

  文件大小: 42.6 MB

  更新内容:

  下载

 • V0.9.14 (56) 39.3 MB XAPK APKs

  Voilà AI Artist 照片编辑器

  2021年08月09日

  Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.14 (56) (56)

  更新日期: 2021年08月09日

  上传者: Dinh Pham

  Android系统版本要求: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  签名: eccf64adbec9eb597e4375eeadd3bd53f52a5f83 Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.14 (56)(56) 安全认证

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.wemagineai.voila.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  文件SHA1: 8750317581eafe82d3532132c457abb69b10dcbf

  文件大小: 39.3 MB

  更新内容:

  下载

 • V0.9.14 (56) 48.3 MB APK

  Voilà AI Artist 照片编辑器

  2021年08月09日

  Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.14 (56) (56)

  更新日期: 2021年08月09日

  上传者: Sya'roni Maulidin

  Android系统版本要求: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  签名: eccf64adbec9eb597e4375eeadd3bd53f52a5f83 Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.14 (56)(56) 安全认证

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  文件SHA1: 5310e52d45c3ff461777ef142147d81d18ed6e84

  文件大小: 48.3 MB

  更新内容:

  下载

 • V0.9.12 (41) 54.8 MB APK

  Voilà AI Artist 照片编辑器

  2021年07月16日

  Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.12 (41) (41)

  更新日期: 2021年07月16日

  上传者: Dinh Pham

  Android系统版本要求: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  签名: eccf64adbec9eb597e4375eeadd3bd53f52a5f83 Voilà AI Artist 照片编辑器 0.9.12 (41)(41) 安全认证

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  文件SHA1: 58e0e7015620cc2b404a48c67e74ad95318a3ea4

  文件大小: 54.8 MB

  更新内容:

  下载

类似于 Voilà AI Artist 照片编辑器
评论载入中...
没有符合条件的内容
24 小时热门应用
扫一扫安装
APKPure 客户端