We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 图标

Ôn thi giấy phép lái xe GPLX

2.6.8 for Android

Ôn thi giấy phép lái xe GPLX

Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe gplx cơ giới đường bộ giúp các bạn chuẩn bị thi bằng lái xe máy và xe ô tô có thể ôn thi phần lý thuyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

*Thay đổi nội dung ôn tập và bộ đề thi phù hợp với quyết định mới được áp dụng từ ngày 16/06/2016.*

*** Phiên bản cho iPhone/iPad trên Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/on-thi-giay-phep-lai-xe/id715394226?ls=1&mt=8 ***

Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
• Bài thi ngẫu nhiên với hàng ngàn đề thi theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT.
• Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi (số lượng câu hỏi tùy theo bằng lái).
• Lựa chọn hiển thị kết quả sau khi bạn trả lời câu hỏi hoặc chỉ hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.
• Ôn tập với danh sách câu hỏi và phân loại câu hỏi.
• Tìm kiếm câu hỏi theo nội dung câu hỏi hoặc câu trả lời.
• Danh sách các câu hỏi đã làm sai giúp nhanh chóng ôn lại phần lý thuyết.
• Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh (không khuyến khích).
• Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong 450 câu hỏi của đề thi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.

CHÚC CÁC BẠN ÔN THI TỐT VÀ LÀM BÀI THI THÀNH CÔNG!
更多

Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.8 更新

2019年04月17日
- Bổ sung top 50 câu hỏi có số lượt sai nhiều nhất
- Bổ sung giải thích một số câu hỏi khó hoặc hay bị sai
- Bổ sung hoàn thiện các biển báo, và giải thích các biển báo
- Và nhiều chức năng thú vi khác
- Cải thiện hiệu năng ứng dụng
- Sửa lỗi chạy ứng dụng trên Android 4.4
- Sửa lỗi 16 câu trả lời đúng là đạt cho bằng A1

Ôn thi giấy phép lái xe GPLX标签

添加应用标签

为游戏和应用程序添加标签,您将帮助APKPure用户更快的发现这些好游戏和优质应用。注:在APKPure客户端中添加应用标签前需要使用账户信息登录。

其他信息

Advertisement
历史版本
 • V2.6.8 18.3 MB APK

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX

  2019年04月17日

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.8 (268)

  更新日期: 2019年04月17日

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 70b36db56015c62f4ba148c78dd3d4bce3190c4e Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.8(268) 安全认证

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  文件SHA1: 543cf0c3fe1b9e6749898628869c478d1ce1b933

  文件大小: 18.3 MB

  更新内容:

  下载

 • V2.6.7 18.3 MB APK

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX

  2019年04月10日

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.7 (267)

  更新日期: 2019年04月10日

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 70b36db56015c62f4ba148c78dd3d4bce3190c4e Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.7(267) 安全认证

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  文件SHA1: 404428946c8eb1c4128823bdaabb746d40f85874

  文件大小: 18.3 MB

  更新内容:

  下载

 • V2.6.4 18.4 MB APK

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX

  2019年03月25日

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.4 (264)

  更新日期: 2019年03月25日

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 70b36db56015c62f4ba148c78dd3d4bce3190c4e Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.4(264) 安全认证

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  文件SHA1: e67cd1fba6cb60c3d6afd1e2e60716f164b4f23f

  文件大小: 18.4 MB

  更新内容:

  下载

 • V2.6.3 29.1 MB APK

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX

  2019年03月22日

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.3 (263)

  更新日期: 2019年03月22日

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 70b36db56015c62f4ba148c78dd3d4bce3190c4e Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.3(263) 安全认证

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  文件SHA1: 86d7152f81e95fadc5c04bd85134e0adb6cae26f

  文件大小: 29.1 MB

  更新内容:

  下载

 • V2.6.1 29.1 MB APK

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX

  2019年03月19日

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.1 (261)

  更新日期: 2019年03月19日

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 70b36db56015c62f4ba148c78dd3d4bce3190c4e Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.1(261) 安全认证

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  文件SHA1: d284b87a03d3d32f1bf1d749b3625b5742df13eb

  文件大小: 29.1 MB

  更新内容:

  下载

 • V2.6.0 29.1 MB APK

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX

  2019年03月19日

  Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.0 (260)

  更新日期: 2019年03月19日

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 70b36db56015c62f4ba148c78dd3d4bce3190c4e Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.0(260) 安全认证

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  文件SHA1: 9cb33b994f43d085714476f81f877dc3530e89db

  文件大小: 29.1 MB

  更新内容:

  下载

评论载入中...
没有符合条件的内容
24 小时热门应用
扫一扫安装
APKPure 客户端