Chú Đại Bi - chu dai bi icon

Chú Đại Bi - chu dai bi APK

29 votes, 4.8/5
  • Author:

    Zera Solutions

  • Latest Version:

    2.2.5

  • Publish Date:

    2016-12-21

The description of Chú Đại Bi - chu dai bi

Ứng dụng HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, không LẤY THÔNG TIN CÁ NHÂN người dùng, khôngTỰ GỬI SMS, không truy xuất dữ liệu VỊ TRÍ NGƯỜI DÙNG.

Đối với người học Phật thường trì tụng Kinh Phật ( kinh phat ) thì Chú Đại Bi có lẽ là ai cũng biết. Ứng dụng được ra đời với mong muốn hỗ trợ mọi người học và trì tụng Chú Đại Bi ( chu dai bi ) để đạt được công năng và kết quả vi diệu nhất. Thần Chú Đại Bi ( chu dai bi, compassion mantra, 注同情) rất linh nghiệm nếu trì tụng hằng ngày với tâm thanh tịnh, giải trừ bớt nghiệp chướng khởi sinh từ quá khứ và hướng đến cái tốt đẹp từ vị lai.

Tính năng ứng dụng
- Audio Chú Đại Bi do Sư trì tụng ( chú đại bi mp3 - nhạc chú đại bi )
- Chú Đại Bi ( kinh Chú Đại Bi ) được hiển thị theo phân đoạn của audio do Sư trì tụng
- Chú giải Chú Đại Bi giúp hiểu thêm ý nghĩa từng câu chú
- Nhạc Chú Đại Bi sâu lắng và mầu nhiệm
- Thư viện ảnh Phật Quan Thế Âm Bồ Tát dùng đặt làm ảnh nền và quán tưởng

Tính năng sẽ nâng cấp thời gian sắp tới
- Nhạc thiền Phật giáo
- Thư viện Kinh Phật và Video thuyết giảng Phật Pháp, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ
- Lịch nhắc nhở ngày ăn Chay hoặc những hoạt động Lễ Chùa

CHÚ ĐẠI BI - CHU DAI BI - KINH PHAT QUAN THE AM BO TAT

*** Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni ***
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.

*** Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát ***

Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

Show More
Chú Đại Bi - chu dai bi APK Version History
Request Chú Đại Bi - chu dai bi UpdateRequest Update
Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.5 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.2.5 (15) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-12-22

Signature: d65133be9cd47c59e06fe6bbbd9001eed380a243 Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.5(15) apk safe verified

APK File SHA1: 0044415917be8f204342eeeabad504bc61d91910

What's new: - Thêm phần Phổ nhạc Chú Đại Bi ( rất hay và màu nhiệm ) - Bổ More...

Download APK(17.8 MB)

Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.4 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.2.4 (14) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-12-19

Signature: d65133be9cd47c59e06fe6bbbd9001eed380a243 Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.4(14) apk safe verified

APK File SHA1: 0ba1cc947e7e7bc470bbc77248db411c40be5953

What's new: - Thêm phần Phổ nhạc Chú Đại Bi ( rất hay và màu nhiệm ) - Bổ More...

Download APK(17.8 MB)

Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.2 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.2.2 (13) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-11-08

Signature: d65133be9cd47c59e06fe6bbbd9001eed380a243 Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.2(13) apk safe verified

APK File SHA1: 97e36df1ca48877cf04aeae9ac805f493ac04f50

What's new: - Thêm phần Phổ nhạc Chú Đại Bi ( rất hay và màu nhiệm ) - Bổ More...

Download APK(17.8 MB)

Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.2 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.2.2 (11) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-11-08

Signature: d65133be9cd47c59e06fe6bbbd9001eed380a243 Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.2(11) apk safe verified

APK File SHA1: 476a564bfc43f1813c93fb2a21ca3590c0477256

What's new: - Thêm phần Phổ nhạc Chú Đại Bi ( rất hay và màu nhiệm ) - Bổ More...

Download APK(17.4 MB)

Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.2 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.2.2 (10) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-11-05

Signature: d65133be9cd47c59e06fe6bbbd9001eed380a243 Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.2(10) apk safe verified

APK File SHA1: 616587941f6e973eb0ae0f49c22dc2ab2e61c101

What's new: - Thêm phần Phổ nhạc Chú Đại Bi ( rất hay và màu nhiệm ) - Bổ More...

Download APK(17.4 MB)

Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.1 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.2.1 (8) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-10-29

Signature: d65133be9cd47c59e06fe6bbbd9001eed380a243 Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.1(8) apk safe verified

APK File SHA1: f316526f8a57bdaeb55ebe099936a0dc16db2e35

What's new: - Thêm chú giải Chú Đại Bi

Download APK(11.8 MB)

Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.1 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.2.1 (7) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-10-27

Signature: d65133be9cd47c59e06fe6bbbd9001eed380a243 Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.1(7) apk safe verified

APK File SHA1: d70a7dc732c55cd69869d08c7c2346da9cab0199

What's new: - Thêm tính năng chia sẻ và rating - Thêm chú giải Chú Đại Bi

Download APK(12.1 MB)

Chú Đại Bi - chu dai bi Chu Dai Bi v2.2 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: Chu Dai Bi v2.2 (5) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-10-07

Signature: d65133be9cd47c59e06fe6bbbd9001eed380a243 Chú Đại Bi - chu dai bi Chu Dai Bi v2.2(5) apk safe verified

APK File SHA1: 07d965594bd0aeb3cc014ad99b93371ece69a664

What's new: - Thêm tính năng chia sẻ và rating - Fix lỗi

Download APK(10.9 MB)

Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.2 (4) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-09-26

Signature: d65133be9cd47c59e06fe6bbbd9001eed380a243 Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2(4) apk safe verified

APK File SHA1: 439117f58125eb600ebd86089680d66c2c93d848

What's new: Bug fix

Download APK(10.9 MB)

Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App