Cevaheer icon

Cevaheer APK

The description of Cevaheer

1. Cevaheeruygulaması, pırlantaaramalarınızıvetoptanpırlantasorgulamalarınızıçokdahauygun, güvenlivehızlıyapmanızısağlayacakbirB2B online pırlantaplatformuuygulamasıdır. Online pırlantaborsasıCevaheer, sadecekuyumculuksektöründefaliyetgösterenfirmalariçinkurulumuşbirportaldır. Bu online pırlantaborsasınanihaitüketicininkayıtolmasıkesinlikleyasaktır. Cevaheer.comveCevaheeruygulamalarıüzerindenpırlantaalışveyasatışıkesinlikleyapılmaz. Pırlantaları satın almakveyaulaşmakiçinpırlantadetaylarıkısmındansatıcınıniletişimbilgilerineulaşarak, satıcıylatelefonveyamesajüzerindenirtabatageçilmelidir... Böylecepırlanta al sat işlemisatıcıüzerindengerçekleştirilir.
2. Bu sitedeyeralanvetedarikçilertarafındanözellikleribelirtilentümürünlerinpırlantatedarikçilerininstoğundave/veyaelindebulunduğuhiçbirşekildekabulve/veyataahhütedilmemekteolup, belirtiliürünleriçintedarikçilerleirtibatageçilmesigerekmektedir. Bu ürünlerinişbusitedeyeralmasıilebirliktetedarikçilerelindeolduğuşeklindeyorumlanması, buşekildeesasateşkiledebilecekşekildekullanılmasıveyabuyöndeiddiadabulunulmasıimkandahilindeolmayıp, tümfaydalanankişilerinbuhususlarıbildiğivebunlarınfarkındaolduğuönkabulünebağlıolarakişbu site veuygulamadaişletilmektedir.
3. Bunlardoğrultusundasitedeyeralanürünlereilişkinolarakhiçbirşekildehiçbirkişitarafındanbuürünlerinsatışvaadişeklindesunulduğuve/veyatedarikçilerinbuürünlerisatmaklamükelleftutulacağışeklindeyorumlanamayacağıbuanlamdatedarikçilereve/veya internet sitesiyönetiminekarşı ne şekildeolursaolsun; hukuki, cezaiveyamalisorumlulukatfedilemeyeceğininbilinmesinivebusiteninbuşekildekullanılmasıgerektiğiniönemlebelirtiriz.
4. ElmasticaretivepırlantaticaretikonularındayüzlercefarklıtoptancıylabuluşmaimkanısunanCevaheermobiluygulamalarıile online pırlantaborsasınasiz de katılın.
5. Cevaheer’de GIA ve HRD başta olmak üzere sertifikalı, sertifikasız ve parsel binlerce çeşit pırlanta bulunmaktadır.
Show More
Comment Loading...
Be the first to comment.
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App