We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Wifi Test ícone

Wifi Test

V3.2

O que há de novo

Fix lỗi: Thông báo kết nối thành công
Thêm tính năng lấy mã pin để kết nối trên pc
Thêm tỉ lệ thành công
- Các bạn vô https://www.facebook.com/groups/1744052079206067/ để cập nhật và thảo luận các tính năng về app nhé (lỡ sau này link ch play bị ban ^-^)

Variantes

Variante
Arquitetura
Versão Mínima
DPI da Tela
Wifi Test 3.2 (30)

Atualizado em: 2016-07-08

Enviado por: Joyce Morena Do Jdm

Requer Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Assinatura: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(30) Seguro verificado

DPI da Tela: 160-640dpi

Arquitetura: universal

Arquivo SHA1: 23375609ac53e789710c618df6de24bf2394b7f6

Tamanho do arquivo: 2.4 MB

Baixar

2016-07-08
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (25)

Atualizado em: 2016-07-06

Enviado por: Joyce Morena Do Jdm

Requer Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Assinatura: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(25) Seguro verificado

DPI da Tela: 160-640dpi

Arquitetura: universal

Arquivo SHA1: fe4315e6b80ce97c72b3848f4f21f095ff68f313

Tamanho do arquivo: 2.4 MB

Baixar

2016-07-06
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (24)

Atualizado em: 2016-07-06

Enviado por: Nguyễn Huy

Requer Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Assinatura: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(24) Seguro verificado

DPI da Tela: 160-640dpi

Arquitetura: universal

Arquivo SHA1: de1e2387104a7fc1e843411a280a47395af8ad42

Tamanho do arquivo: 2.4 MB

Baixar

2016-07-06
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (22)

Atualizado em: 2016-07-01

Enviado por: Arianny Camilo

Requer Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Assinatura: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(22) Seguro verificado

DPI da Tela: 160-640dpi

Arquitetura: universal

Arquivo SHA1: a27ab54eaabc1b6e1d52d2a30331a9a10d8ef67a

Tamanho do arquivo: 1.4 MB

Baixar

2016-07-01
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (21)

Atualizado em: 2016-06-30

Enviado por: Nguyễn Huy

Requer Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Assinatura: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(21) Seguro verificado

DPI da Tela: 160-640dpi

Arquitetura: universal

Arquivo SHA1: 836a72d03f2d0b137c1ae6bb01f8ca1a945a9e9b

Tamanho do arquivo: 1.4 MB

Baixar

2016-06-30
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi Test 3.2 (19)

Atualizado em: 2016-06-26

Enviado por: Jonatas Cassiano

Requer Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Assinatura: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi Test 3.2(19) Seguro verificado

DPI da Tela: 160-640dpi

Arquitetura: universal

Arquivo SHA1: 335737de83b6bdd14d90f815a02ed9eeba182fff

Tamanho do arquivo: 2.4 MB

Baixar

2016-06-26
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Baixar
APKPure App