We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

O que há de novo

* Xem nhiều thành viên với cùng 1 tài khoản
* Chủ động quản lý thiết bị đăng nhập
* Tính năng kiểm soát nội dung an toàn cho trẻ
* Thiết lập danh sách nội dung và kênh yêu thích
* Tối ưu hóa hoạt động của ứng dụng

Variantes

Variante
Arquitetura
Versão Mínima
DPI da Tela
K+ 8.0.2 (1633564801)

Atualizado em: 2021-11-23

Enviado por: Deshraj Saroj Shourya

Requer Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

Assinatura: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.0.2(1633564801) Seguro verificado

DPI da Tela: nodpi

Arquitetura: arm64-v8a

Base APK: com.irdeto.kplus.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.en, config.vi, config.xhdpi

Arquivo SHA1: 3e46805ac7709c3e5846ed17f77a64e5220577bc

Tamanho do arquivo: 16.5 MB

Baixar

2021-11-23
arm64-v8a
Android 5.1+
nodpi
K+ 8.0.2 (1633564801)

Atualizado em: 2021-11-23

Enviado por: Deshraj Saroj Shourya

Requer Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

Assinatura: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.0.2(1633564801) Seguro verificado

DPI da Tela: nodpi

Arquitetura: armeabi-v7a

Base APK: com.irdeto.kplus.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.en, config.tvdpi, config.vi

Arquivo SHA1: 6b57ab11375475d39095e5cec66b1b0f80b4db2c

Tamanho do arquivo: 17.0 MB

Baixar

2021-11-23
armeabi-v7a
Android 5.1+
nodpi
Baixar
APKPure App