Baty han (kril) icon

Baty han (kril) APK

2 votes, 5.0/5
  • Author:

    Dovlet-Myrat

  • Latest Version:

    1.2

  • Publish Date:

    2016-08-28

The description of Baty han (kril)

Talantly ýazyjy W. Ýanyň türkmen diline geçirilen «Çingiz han», «Spartak» atly eserleri giň okyjylar köpçüliginiň göwnünden turdy. Eliňizdäki kitap mongol basybalyjylarynyň tozgunçylykly ýörişleri barasyndaky trilogiýanyň ikinji kitaby bolmak bilen, gazaply hem hilegär hökümdaryň – Baty hanyň ordasynyň rus topragyna çozup girişi, watan goragyna aýaga galan edermen rus halkynyň gahrymançylykly göreşi hakynda gürrüň berýär.

* Bu kitap hiç-hili görnüşde satuwa degişli däl.
* Bu kitaby elektron görnüşe geçiren Döwlet Rahmanow we ol bu kitap sebäpli ýüze çykyp biljek islendik meselede jogapkärçiligi öz üstüne almaýar.

* Bu kitap barada ýüze çykan soragalar, teklipler we şeýle kitaplaryň köpelmegine maddy hem başga görnüşde ýardam bermek üçin şu salgylar bilen habarlaşyp bilersiňiz:
Rahmanow Döwlet Akmuhammedowiç
E-poçta: [email protected]
Line ID: statetm
Mobil telefonlar: +993 65 482698 we +993 69 539804

Show More
Similar Or Related
More From Developer
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App