Association of Medical Aestheticians icon

Association of Medical Aestheticians APK

  • Author:

    CloudFaces

  • Latest Version:

    1.0.0

  • Publish Date:

    2017-10-27

The description of Association of Medical Aestheticians

„АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ” - АМК е сдружение с нестопанска цел,
чиято основна задача е да подпомагане създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на работещите в сверата на красотата и да утвърждава престижа на професията на медицинския козметик; повишаване и удостоверяване професионалната квалификация на медицинските козметици; представляване и защитаване интересите на своите членове при осъществяване на взаимоотношенията на Асоциацията с държавни органи, институции и субекти в Република България, както и при взаимоотношения с национални и международни организации.

Ползи и предимства за членовете на АМК

1. Ставате член на престижната организация АМК, стандарт за качество и
професионализъм в естетичната индустрия.
2. Ползване на логото на АМК, което ще ви направи разпознаваеми за клиента и
ще показва високо ниво на вашия бизнес, организация,персонал
3. Актуална информация за предстоящи обучения, семинари, конгреси
4. Обмен на професионален опит, знания и развитие на индустрията
5. Достъп до пълната информация в уебсайта на АМК
6. достъп до сертифицираните обучения на АМК
7. Специалния сертификат на АМК, за да промотирате вашия бизнес
8. подкрепа с PR, маркетинг, както и със социалните мрежи и медии
9. Покана за годишния конграс на АМК
10. Достъп до престижни обучения и дипломи
11. ЩЕ получавате изданията на списанието на АМК с всички иновации в
естетиката, интервюта на водещи специалисти, статии и др.
12. Провеждане на изпити за повишаване квалификацията на вашия персонал, чрез
доказани специалисти в различни области на медицината и естетиката.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- проучване практиките и нормативните уредби в областта на медицинската козметика в национален и международен мащаб;
- проучване опита на сродни организации и техните нормативни уредби в международен мащаб;
- участие в мероприятия на медицински козметици в национален и международен мащаб;
- членуване или поддържане на отношения със сродни организации в национален и международен мащаб;
- съвместна работа с организации и институции, които са от особено значение за дейността на Асоциацията и за постигане на нейните цели;
- оказване на съдействие на работните групи към държавните органи и институции, работещи по въпроси, свързани с медицинската козметика;
- изготвяне на становища и проекти относно промени и допълнения в българското законодателство, засягащи медицинската козметика;
- разработване на публикации за развитието на медицинската козметика, включително на професията медицински козметик;
- защита на икономическите интереси на своите членове пред българските държавни учреждения и други институции;
- организиране на обучения за повишаване на квалификацията на медицинските козметици;
- разработване и реализиране на вътрешна система за оценка и удостоверяване на професионалната квалификация на медицинските козметици;
- организиране на семинари, конференции и други мероприятия, които нямат търговски характер, включително анкети и форуми за присъждане на призове за изявили се в сектора на медицинската козметика;
- приемане на Етичен кодекс на медицинските козметици и осъществяване на контрол за неговото спазване от членовете на Асоциацията; - подпомагане по-лесното професионално реализиране на медицинските козметици на пазара на труда и изграждане на добра работна комуникация между бизнеса и медицинските козметици;
- създаване и поддържане на Интернет страница и информационен портал на Асоциацията.
Show More
Advertisement
Similar Or Related
Comment Loading...
Be the first to comment.
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App