al-Bidayah wan Nihayah Indo icon

al-Bidayah wan Nihayah Indo APK

168 votes, 4.6/5

The description of al-Bidayah wan Nihayah Indo

al-Bidayah wan Nihayah Versi Terjemahan Bahasa Indonesia, Karya Ibnu Katsir berisi kisah nyata Khulafa'ur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khottob, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib Radhiallahu anhum).

Fitur:

~ Daftar Isi
~ Bookmark Halaman
~ Search Kata/Kalimat

Buku fenomenal yang memang perlu dibaca oleh kaum muslimin yang mengungkapkan kepada kita masa-masa keemasan Islam dan kaum Muslimin. Semua peristiwa direkam secara apik oleh al-Hafizh Ibnu Katsir dalam bukunya ini.

Beliau menyusunnya berdasarkan kronologis waktu dan peristiwa. Salah satu kelebihan kitab beliau ini daripada buku-buku sejarah lainnya adalah referensi dan sumber-sumber sejarah yang menjadi patokan beliau. Beliau bersandar kepada referensi terpercaya dan sumber-sumber sejarah yang berasal dari riwayat-riwayat yang shahih dan bisa dipertanggung jawabkan.

Beliau selalu bersandar kepada al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadits yang marfu' ataupun mauquf, baik hadits tersebut shahih ataupun hasan.

Referensi beliau (Ibnu Katsir) dalam penulisan kitab kolosal al-Bidayah wan Nihayah ini adalah sebagai berikut :

- Al-Qur'anul karim dan kitab-kitab tafsir bil ma’tsur (tafsir dengan atsar
maupun hadits), kemudian asbabun nuzul (sebab turun ayat).

- Sunnah-sunnah yang diriwayatkan dari Nabi saw baik yang terdapat dalam
kitab-kitab Shahih (yang memuat hadits shahih saja, pent.), kitab Sunan, Musnad,
maupun Jami'.

- Atsar yang dinukil dari perkataan sahabat dan para tabi'in.

- Kitab-kitab yang terdahulu seperti: Taurat dan Injil, namun beliau akanmemilih-milih dari kitab tersebut sebagaimana yang beliau sebutkan lebih dari sekali, "Berita-berita yang boleh kita riwayatkan sebagaimana sabda Nabi 'Silahkan menyampaikan riwayat dari Bani Israil tidaklah mengapa, namun siapa saja yang berdusta atas namaku maka hendaklah mangambil tempat di neraka'

- Di antara referensi beliau dalam penulisan sirah: Kitab-kitab Maghazi nya Dalail an-Nubuwwah, khususnya kitab Maghazi Ibnu Ishaq, dan Musa bin Uqbah, ataupun kitab Dalail an-Nubuwwah karya Abu Nu'aim, ataupun Dalilun Nabi karya al-Baihaqi. Disebabkan begitu luasnya bacaan dan hafalan beliau terhadap sunnah nabi, sehingga seolah-olah beliau benar-benar mengusai semua yang terdapat dalam kitab-kitab Shahih, Sunan, Musnad, Mushannaf, dan kitab-kitab tafsir bil ma'tsur yang berkaitan dengan tema-tema yang terdapat dalam sirah nabi.

Adapun referensi beliau dalam menulis kejadian-kejadian penting dan wafatnya para tokoh adalah kitab-kitab yang telah disebutkan tadi, khu-susnya penukilan dari kitab Tarikh ar-Rusul wal Muluk karya Ibnu Jarir ath-Thabari (wafat 310 H), Tarikh Madinah ad-Dimasyqi karya Ibnu Asakir (wafat 571 H), kitab al-Muntazham karya Ibn al-Jauzi (wafat 597), kitab al-Kami lfi at-Tarikh karya Ibn al-Atsir (wafat 630 H).

Kami berharap, semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan sejarah para pembaca sekalian. Khususnya bagi yang ingin mengetahui secara lebih akurat peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa keemasan Islam.

Show More
al-Bidayah wan Nihayah Indo APK Version History
Request al-Bidayah wan Nihayah Indo UpdateRequest Update
al-Bidayah wan Nihayah Indo 1.0 for Android 2.1+ APK Download

Version: 1.0 (1) for Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

Update on: 2015-10-05

Signature: 336d9c976b989f43c010823466b7b847293a82a3 al-Bidayah wan Nihayah Indo 1.0(1) apk safe verified

APK File SHA1: 1124f27b2d064c23139dd159e56203cea7bde98c

Download APK(8.2 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App