Agri-tourism (KAT) icon

Agri-tourism (KAT) APK

  • Author:

    AgriApp 4.0

  • Latest Version:

    1.0.1

  • Publish Date:

    2018-03-31

The description of Agri-tourism (KAT)

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในประเทศไทยนั้นมีศักยภาพสูง ด้วยคุณภาพของผลผลิตการเกษตร, ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม และองค์ความรู้การเกษตรที่น่าสนใจมากมาย หากแต่ว่ายังขาดการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างครบวงจร และง่ายต่อการเข้าถึงทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการมุ่งเน้นที่ผลผลิตทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวตามแบบเกษตรดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ที่เน้นทั้งการบริการ และการบริหารจัดการดังนั้นแอพพลิเคชั่น Agri-tourism (KAT Kasetsart Agri-Tourism) จึงเป็นหนึ่งในส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนได้รู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในประเทศไทย
Show More
Advertisement
Comment Loading...
Be the first to comment.
Developer Console
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App