สถานการณ์การผลิตข้าวรายปักษ์ icon

สถานการณ์การผลิตข้าวรายปักษ์ APK

1 votes, 5.0/5

The description of สถานการณ์การผลิตข้าวรายปักษ์

ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิตข้าวของไทย จากข้อมูลดาวเทียม MODIS ของ GISTDA แบ่งเงื่อนไขการค้นหาออกเป็น 2 ฤดูคือ นาปีและนาปรัง ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังรายปีได้ รายงานแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ตามรางข้อมูลและกราฟแสดงข้อมูลผลรวมสถิติของแต่ละภาค
Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App