ภูมิพลังแผ่นดิน icon

ภูมิพลังแผ่นดิน APK

The description of ภูมิพลังแผ่นดิน

หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินเป็นโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงที่อำนวยการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลักที่จะผสานพลังอันเป็นภูมิพลังของประเทศ อันได้จากผู้บริหาร ระดับสูงผู้ล้วนเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานสถาบันการศึกษาที่หยัดยืนเป็นหลักคู่ประเทศมาใกล้ครบศตวรรษ และอีกโสตหนึ่งมาจากคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อพลังทั้งผองได้มาผสานกันก็จะก่อเกิดเป็น “พลังร่วม” หรือเป็นพลังที่เสริมพลังให้เกิดเป็นขุมพลังที่พร้อมจะประกอบกิจอันจะยังประโยชน์ให้กับประเทศและสังคมไทยได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้ได้เปิดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีผู้ผ่านการอบรมกว่า 500 คน จึงมีความต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของการอบรม รวมถึงประวัติของผู้ผ่านการอบรมตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการรวมพลังในการประกอบกิจเพื่อประเทศไทยต่อไป

รูปแบบของแอพพลิเคชั่นจะเป็นการแสดงข้อมูลของหลักสูตรการอบรม วัตถุประสงค์ คุณสมบัติขิงผู้เข้าอบรม ตลอดจนรายละเอียดของเนื้อหาการอบรม และสมาชิกที่ผ่านการอบรมในแต่ละรุ่น ในรูปแบบของอีบุคส์

Show More
Similar Or Related
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App