ควบคุมไฟฟ้าไร้สาย icon

ควบคุมไฟฟ้าไร้สาย APK

The description of ควบคุมไฟฟ้าไร้สาย

การควบคุมการเปิดและปิดอุ ปการณ์ไฟฟ้าด้วยระบบปฏิบั ติการแอน
ดรอยด
การควบคุ มการเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้ าด้ วยระบบปฏิ บั ติ การ.Android.เป็ นการพั ฒนาโปรแกรมในส่ วน
ของระบบปฏิ บั ติ การแอนดรอยด์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยจะพั ฒนาอยู่บนภาษา .JAVA.ใน
ส่วนระบบปฏิ บั ติ การแอนดรอยด์ และภาษา Cในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ Coltrol-Blue04
โดยกระบวนการท างานจะเริ่มเมื่อมี การเชื่อมต่ อสั ญญาณบลู ทู ธ ระหว่ างอุ ปกรณ์ ระบบปฏิ บั ติ การ
แอนดรอยด์ กับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ Coltrol-Blue04
Show More
Advertisement
ควบคุมไฟฟ้าไร้สาย APK Version History
Request ควบคุมไฟฟ้าไร้สาย UpdateRequest Update
ควบคุมไฟฟ้าไร้สาย 1.0 for Android 1.5+ APK Download

Version: 1.0 (1) for Android 1.5+ (Cupcake, API 3)

Update on: 2016-05-21

Signature: fdf37ae28e2cfdc06ea22effd7a069c6d9f592d5 ควบคุมไฟฟ้าไร้สาย 1.0(1) apk safe verified

APK File SHA1: 850b4c64b84b777e449ec4a635fe45ffca5b2072

Download APK(1.7 MB)

Comment Loading...
Be the first to comment.
Developer Console
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App