กดดูรู้สิทธิ icon

กดดูรู้สิทธิ APK

5 votes, 4.8/5

The description of กดดูรู้สิทธิ

กดดูรู้สิทธิ นำเสนอบริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ ขยายการเข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ของภาครัฐ ที่มีให้แก่ประชาชนตามช่วงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนสูงอายุ และคนพิการ โดยการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ นําเสนอต่อประชาชนให้สามารถใช้งาน ได้ง่าย เข้าใจง่าย และเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

กลุ่มของสิทธิประโยชน์แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ สิทธิประโยชน์พื้นฐาน และสิทธิประโยชน์กลุ่มดูแลพิเศษ

คุณสมบัติการใช้งาน
1. แสดงสิทธิประโยชน์ตามกลุ่ม สิทธิประโยชน์พื้นฐาน และสิทธิประโยชน์กลุ่มดูแลพิเศษ
2. แสดงรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละสิทธิประโยชน์
3. แสดงตำแหน่งของหน่วยงานตามตำแหน่งบนแผนที่
4. ค้นหาล่ามภาษามือได้
5. ตรวจสอบข้อมูลคนพิการได้

Show More
Similar Or Related
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App