தமிழச்சியின் கத்தி (Tamizhachiyin Kaththi) icon

தமிழச்சியின் கத்தி (Tamizhachiyin Kaththi) APK

  • Author:

    YnotVcan

  • Latest Version:

    1.0

  • Publish Date:

    2018-03-21

The description of தமிழச்சியின் கத்தி (Tamizhachiyin Kaththi)

Thamizhachiyin Kathi
★ தமிழச்சியின் கத்தி என்பது பாரதிதாசனால் 1949-ஆம் ஆண்டு எழுதப்பட்ட நூலாகும். இந்நூலை தமிழச்சியின் கதை என்றும் சொல்வதுண்டு. 40 துணைத் தலைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது இந்நூல், உணர்ச்சிமயமான கவிதைகளை உள்ளடக்கியது.
★ அக்காலத்தில், ஆற்காடு 172 பாளையப் பட்டாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. செஞ்சிப் பாளையப்பட்டின் தலைவன், தேசிங்கு; வடக்கன்; தமிழரை இகழ்பவன். சிப்பாய்களிலே சிலருக்கு ஒரு தலைவன் இருப்பான். அவன் சுபேதார். சுதரிசன் சிங்கு ஒரு சுபேதார்; அவனும் அவன் தோழனான மற்றொரு சுபேதார் ரஞ்சித் சிங்கும், புதுச்சேரி சென்று வளவனூர் வழியாக வருகையில், வளவனூர்ப் புறத்துத் தென்னந் தோப்பொன்றில் திம்மனைக் காணுகிறார்கள் என்று இக்கவிதை தொகுப்பு ஆரம்பமாகிறது.★ Thamizhachiyin Kathi, written in poetic style details the significant victory of the queen over the evil king. The book is known for its easily understandable words structured in poems.
★ Tamil poetic work Thamizhachiyin Kathi is a very good app that mustn't be missed.

Special Search functionality
⇒ For better readability, we used Latest Tamil Google Font.
⇒ Tamil Search functionality is added all over the book.
⇒ None other app has given this type of Search option.
⇒ We have given both global and page search which will help users to track/search using the exact word in Tamil.

Book special features
⇒ Each and every poem will be like a screenplay of a movie.
⇒ Additional features like copy, share and user friendly dragging option also added recently.
⇒ Knowingly or unknowingly you will be travelling with the information given by the poems while reading this ebook.
⇒ If you are a bookworm, Thamizhachiyin Kathi will be the perfect choice.

App Features
⇒ You can add/delete your favourite page under Favourites tab.
⇒ You can copy your favorite line from our app and paste it wherever you want like Google Keep, Colornote, GMail, Whatsapp, Facebook, Twitter.
⇒ You can also select and share the content which you like using Facebook messaging, Whatsapp, Hangout, Gmail etc.
⇒ There is a user friendly dragging option in chapters list page which helps you in showing the records count smoothly.
⇒ Our App will help you in showing the stories in Landscape when users change/shuffle their mobile positions.
⇒ We are presenting the whole story with clear tamil texts in different styles that makes good reading experience.
⇒ You can also change the font sizes and line spacing size as per your reading convenience.
⇒ There are some reading modes available in our application and you can choose as per your wish.
• Daylight
• Night Mode
• Sepia dark
• Sepia light
• Normal

Share and feedback
★ Thank you for downloading ☺
★ Sharing is caring ♥ If you found this App is helpful, share it to your all friends ☺
★ We are glad to improve the app from your suggestions and comments.
★ If you find any problems please Feel free to contact us at ynotvcan@gmail.com

Disclaimer
• We have gathered and collected information from other sources and combined that to form this app.
• We collected stories which are copyrighted to their respective owners. No infringement whatsoever is intended.
• The content used in this app are restricted for personal and reading purpose only.
• All trademarks, logos and images used in this application are the intellectual property of their respective owners.
• The information should be used as a guide for individual needs.
Show More
Advertisement
Comment Loading...
Be the first to comment.
Developer Console
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App