વસુંધરાનાં વહાલાં દવલાં(Vasundhara Na Vhala-Davla) icon

વસુંધરાનાં વહાલાં દવલાં(Vasundhara Na Vhala-Davla) APK

The description of વસુંધરાનાં વહાલાં દવલાં(Vasundhara Na Vhala-Davla)

વસુંધરાનાં વહાલાં દવલાં (Vasundhara Na Vhala-Davla) is best gujarati book by zaverchand meghani. This is one of the best novel in gujarati language and this is very interesting and amazing book by shree zaverchand meghani. i hope you like this superb gujarati novel book..
love you all gujarat...
According to India Copyrightrules 1957
Term of copyright in published literary, dramatic, musical and artistic works :
Except as otherwise hereinafter provided, copyright shall subsist in any literary, dramatic, musical or artistic work 3[***] published within the lifetime of the author until 4[sixty years] from the beginning of the calendar year next following the year in which the author dies.
Show More
Advertisement
Comment Loading...
Be the first to comment.
Developer Console
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App