قران tafsira sanahi shiret icon

قران tafsira sanahi shiret APK

4 votes, 5.0/5

The description of قران tafsira sanahi shiret

الحمدلله رب العالمين وما بكم من نعمة فمن الله
به رنامئ ته فسيرا ساناهي وه رگئرانا (تفسير الميسر) ئه وا ژ لايئ ماموستا ته حسين دوسكي ڤه هاتيه وه رگئرانئ بو ئه ندرويدئ ب ده قيق ترين و ب هئزترين به رنامه بو لئگه ريانا هه مي پيت و په يڤ و رستئن قورئانا پيروز ل سه رانسه ري جيهانا ئيسلامئ ب فه ضلئ خودايئ مه زن (الله جل جلاله) و نسخ كرنا ئايه ت و ته فسيرا وان و پاست كرنا وان ل جهئن پئدڤي و د بوارئ ده رهئنانا هونه ري دا و ب كوالئتي يه كا ب هئز د بوارئ ئئچ دي دا و ب جوانترين ره نگئن باكگراواندان و نيشاندانا پيتئن قورئانا پيروز ب ده نگ و نڤئسين ڤه
داونلودكرنا قورئانا پيروز ب ده نگئ پتر ژ 15 قارءان و پتر ژ 20 خه تمئن ژئك جودا يئن تئدا هه مي ژي ئايه ت ئايه ت تو دشئ بو خوه داونلود بكي ه
و مه زنكرن و بچيك كرن و گوهرينا خه طئ قورئانا پيروز و ته فسيرئ و خاندنا قورئانا پيروز ب خه طئ عوسماني و يئ تئكستي
ژئگرتنا بارا پتري يا بابه تئن قورئانئ و ئه و ئايه تئن به حسئ وي بابه تي دكه ن
ڤه گوهاستنا هه ر چ ئايه ت و سوره ت و لاپه ر و جزي يئن قورئانا پيروز يئ بڤئت ئئكسه ر بچت وي جزي و لاپه ر و سوره ت و ئايه تا وي بڤئت
تايبه تمه ندي يا وئ چه ندئ هه ر ئايه ته كا تو گه هشت بي يئ پاشي ده مئ دويڤ دا ده مئ قورئانا پيروز د خويني بزاني گه هشتي يه كيژ ئايه تا ته خاندي و ژ وئرئ پئڤه به رده وامي يئ بده يه وئ ختمئ يا ته خاندي
ئه گه ر ره نگئ چ باكگره وه ندا ب دلئ ته نه بي خاندنا ب شه ڤ يا تئدا ئه گه ر ته بڤئت بخويني
يئ بڤئت هنده ك ئايه ت و حه ديثان ده رباره ي فه ضل و خئرا قورئانا پيروز بزانت ئه وژي يا تئدا هه ي و ديسان سه رژمئري يا سه رجه مي يا پيتئن قورئانا پيروز د سوره تئن قورئانئ دا د خئرا قورئانئ دا هاتينه دياركرن ب فه ضلئ خودايئ مه زن (الله جل جلاله)
يئ طالبئ ته حفيظ و ژبه ركرنا قورئانا پيروز بيت و بڤئت ئه و بخوه تاقيكرنا ژبه ركرنئ دگه ل خوه بكه ت كا ئاستئ ژبه ركرما وي چه نده ئه و تايبه تمه ندي ژي يا هه ي
يئ بڤئت دئ چه وان به رنامه ي تايبه تمه ندي يئن وئ بزانت بكاربينت تايبه تمه ندي يا رئنيشانده ر ژي يا دڤي به رنامه ي دا به لاڤ بكه ژ به ر خودئ و خودان خئربه ل ده ڤ خودئ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمدلله رب العالمين
Show More
قران tafsira sanahi shiret APK Version History
Request قران tafsira sanahi shiret UpdateRequest Update
قران tafsira sanahi shiret 1.1.2 for Android 2.2+ APK Download

Version: 1.1.2 (3) for Android 2.2+ (Froyo, API 8)

Update on: 2016-11-22

Signature: d2ce065f9ae551780cf75ace036fe065dedefe30 قران tafsira sanahi shiret 1.1.2(3) apk safe verified

APK File SHA1: b4340b67783f118bedf852e407eb5e0f26479dd8

Download APK(23.5 MB)

Similar Or Related
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App